EXTRA NIEUWSFLITS   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Belangrijk bericht voor NFG-registerleden die na 1-1-2017 nog geregistreerd  staan in de vakgroep VPMW of VIG 
In nieuwsflits nr. 147 en 148 berichtten wij u over het convenant tussen de NFG en de Belastingdienst. Wij zijn verheugd u te melden dat de Belastingdienst ons heeft laten weten positief tegenover dit convenant te staan. Ons verzoekschrift tot Btw-vrijstelling voor diegene die aan de opleidingseisen van de zorgverzekeraars voldoen, zal door de Belastingdienst worden gehonoreerd.

Zoals u wellicht heeft gelezen, is onze koepelorganisatie RBCZ ook bezig met het opstellen van een convenant met de Belastingdienst. Omdat de NFG zelf goede contacten heeft met de Belastingdienst hebben wij de RBCZ hierin niet gemachtigd. Dit betekent voor NFG-geregistreerden dat de Btw-vrijstelling door ons voor u wordt geregeld.

De volgende groep NFG-registerleden komt voor Btw-vrijstelling in aanmerking:  
  • Registratie in de vakgroep VPMW of VIG
  • Beschikt over erkende PSBK voor VPMW-geregistreerden en erkende PSBK + MBK voor VIG-geregistreerden.

Aan deze groep registerleden verzoeken wij vriendelijk doch dringend per omgaande de BTW-machtiging in te vullen en de vragen van de Belastingdienst te beantwoorden.  

 

Wanneer u inlogt op de website van de NFG (rechts bovenaan de pagina) komt u een blauwe button tegen waarop staat "BTW-machtiging". Wij verzoeken u vriendelijk de informatie goed door te lezen en de vragen te beantwoorden. Dit kost hooguit 1 minuut van uw tijd.   

 

Ziet u na het inloggen geen blauwe button "Btw-machtiging" dan betekent dit dat u volgens onze gegevens op dit moment niet aan de scholingseis van de zorgverzekeraars voldoet (deze eis is overgenomen door de Belastingdienst). Bent u bezig met de cursus PSBK (of MBK) dan profiteert u straks natuurlijk wel van de collectieve vrijstelling voor NFG-registerleden maar dan hoeft u nu geen actie te ondernemen. Voldoet u naar uw mening wel aan de scholingseis, neem dan contact met ons op.
 

Mocht u nog vragen hebben, neem ook dan gerust contact met ons op. Bij voorkeur per e-mail: info@de-nfg.nl    

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.