Nummer 148   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat
 
Herhaling  
laatste nieuws BTW-vrijstelling:
belangrijk bericht voor NFG-registerleden die na 1-1-2017 nog geregistreerd  staan in de vakgroep VPMW of VIG  
Enkele weken geleden is de NFG benaderd door de Belastingdienst met als doel te komen tot een afspraak (convenant) tussen de NFG en de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat een bepaalde groep NFG-registerleden de BTW vrijstelling voor (para)medische diensten "automatisch" kan verkrijgen op basis van hun registratie binnen de vakgroep VPMW / VIG. Lees verder.

Zomersluiting RBCZ 
Van de koepelorganisatie RBCZ ontvingen wij bericht dat zij gesloten zijn van 11 juli t/m 24 juli a.s.

Bereikbaarheid NFG in zomervakantie   
Over twee weken begint de zomervakantie in regio Noord. Wij willen je graag berichten over onze bereikbaarheid in deze periode. Je leest er hier alles over. 
Intervisiegroep gezocht
Als psychosociaal therapeut ben ik dringend op zoek naar een intervisiegroep in het Noorden van het land.
Is er een bestaande intervisiegroep bij wie ik mij zou mogen aansluiten?
Mijn naam is Gerda Idema en mijn praktijk is gevestigd in Tweede Exlormond.
Ik ben te bereiken op mijn mobiel nummer: 06-31954560 of via mijn mailadres: info@zijnvol.nl
Meer informatie over mij is te vinden op mijn website: www.zijnvol.nl
Facebook
Volgende week verloten wij het onlangs verschenen boek "Start vandaag met Ademen" van Robert Bridgeman en Marleen van den Hout. Je kunt dus nog steeds meedoen met deze loting. Bezoek onze facebookpagina en lees hoe je dit boek kunt winnen.  
Bij- en nascholing 
Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda:

div. data tweede halfjaar 2016
ACT-workshop "Doorbreek de vicieuze cirkel van stress" (1 dagdeel).

div. data tweede halfjaar 2016
ACT-Cursus "Stress? En dan?!"

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Dankbaarheid voorspelt welbevinden, maar heeft geen invloed op psychische klachten     
Dankbare mensen tellen hun zegeningen, zijn in staat om waardering te voelen voor de simpele genoegens des levens, en zijn er zich altijd van bewust als hen iets goeds overkomt. De positieve psychologie gaat ervan uit dat dankbaarheid het menselijk welbevinden bevordert en psychische klachten verlaagt. Maar de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is schaars. Lees verder.   

Meer interessante artikelen vindt u op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.