Nummer 147   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Laatste nieuws BTW-vrijstelling:
belangrijk bericht voor NFG-registerleden die na 1-1-2017 nog geregistreerd  staan in de vakgroep VPMW of VIG  

Enkele weken geleden is de NFG benaderd door de Belastingdienst met als doel te komen tot een afspraak (convenant) tussen de NFG en de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat een bepaalde groep NFG-registerleden de BTW vrijstelling voor (para)medische diensten "automatisch" kan verkrijgen op basis van hun registratie binnen de vakgroep VPMW / VIG. Lees verder. 


Herhaling: dekking collectieve aansprakelijkheidsverzekering  

Per direct hebben wij de dekking van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering, beroepen en bedrijven, laten verhogen. Pas vanaf 2017 wordt de premie minimaal aangepast. Onze verzekeringsadviseur, dhr. Jan Kuper, informeert u hierover in bijgaande brief.


Laatste herhaling mededeling OC-R

Inmiddels hebben de eerste belangstellenden zich ingeschreven in het Onafhankelijk Complementair Register (OCR) en een aantal leden heeft laten weten per 1-1-2017 in het OCR geregistreerd te willen worden. Wanneer NFG-registerleden, die nu geregistreerd staan in de vakgroep VPMW of VIG, per 1-1-2017 a.s. niet voldoen aan de scholingseisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars worden zij per genoemde datum geregistreerd in het OCR. Lees verder. 
 
Herhaalde mededeling zomervakantie 2016  
Over enkele weken begint de zomervakantie in regio Noord. Wij willen u graag tijdig berichten over onze bereikbaarheid in deze periode. U leest er hier alles over. 
Facebook
Het onlangs verschenen boek "Start vandaag met Ademen" van Robert Bridgeman en Marleen van den Hout wordt momenteel verloot via Facebook. Wil jij ook kans maken op dit boek? Bezoek dan onze facebookpagina en lees de spelregels.  
Bij- en nascholing 
Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda:

8 september
Jeugdhulpcongres Kindermishandeling / huiselijk geweld

9 en 23 september
Burn-out en therapeutische aanpak

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Antisociaal gedrag van jongeren te zien in de hersenen     
Uit hersenscans blijkt dat er mogelijk een verband is tussen de ontwikkeling van de hersenen en antisociaal gedrag van jongeren. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vindt u op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.