Nummer 145   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Herhaalde mededeling OC-R + aanvullende informatie
Vorige week berichtten wij u het volgende:

Inmiddels hebben de eerste belangstellenden zich ingeschreven in het Onafhankelijk Complementair Register (OCR) en een aantal leden heeft laten weten per 1-1-2017 in het OCR geregistreerd te willen worden. Wanneer NFG-registerleden, die nu geregistreerd staan in de vakgroep VPMW of VIG, per 1-1-2017 a.s. niet voldoen aan de scholingseisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars worden zij per genoemde datum geregistreerd in het OCR. Informatie over het OCR vindt u hier

In aanvulling op deze berichtgeving delen wij u mee dat uw cliŽnten zonder het vereiste diploma PSBK (ťn MBK voor registerleden in de VIG) vanaf 1-1-2017 niet meer in aanmerking komen voor vergoedingen van de zorgverzekeraars. Voor Haptotherapeuten en Psychomotorisch therapeuten  geldt dat zij een keuze mogen maken tussen MBK en PSBK. Zonder PSBK/MBK-diploma kunt u geen aanvraag doen voor de BTW-vrijstelling.

Wilt u alsnog PSBK (en/of MBK) behalen? Het kan nog steeds maar haast is geboden. Con Amore biedt (met 10% korting voor NFG-registerleden) een versnelde opleiding aan. Lees hier verder.  
 
Herhaalde mededeling zomervakantie 2016  
Over 6 weken begint de zomervakantie in regio Noord. Wij willen u graag tijdig berichten over onze bereikbaarheid in deze periode. U leest er hier alles over. 
Facebook
Inmiddels hebben wij al heel wat enthousiaste reacties op onze Facebook-verloting mogen ontvangen. Leuk dat ons enthousiasme over Hupper door veel mensen wordt gedeeld. Wilt u ook kans maken op een volledig video-college van Hupper? Meedoen kan nog steeds! Lees op Facebook de voorwaarden.

 
Deprimerende gebruik van antidepressiva
Het artikel "Deprimerende gebruik van antidepressiva" is speciaal voor lezers van deze nieuwsflits en volgers van onze Facebookpagina gratis beschikbaar gesteld door Professioneelbegeleiden.nl t/m 16 juni a.s. Lees dit artikel dus voor 16 juni (hierna kost het 1,95 euro).

Bij- en nascholing 
Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Verband tussen slijtage van het lichaam en angst en depressie 
Het promotieonderzoek van Josine Verhoeven - psycholoog en onderzoeker bij GGZ inGeest - geeft aanwijzingen dat psychologische stress, zoals die wordt ervaren door mensen met een depressie of een angststoornis, een uitwerking heeft op de slijtage van het lichaam. Lees verder.  

Meer interessante artikelen vindt u op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.