Nummer 144   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

OC-R
Inmiddels hebben de eerste belangstellenden zich ingeschreven in het Onafhankelijk Complementair Register (OCR) en een aantal leden heeft laten weten per 1-1-2017 in het OCR geregistreerd te willen worden. Wanneer NFG-registerleden die nu geregistreerd staan in de vakgroep VPMW of VIG per 1-1-2017 a.s. niet voldoen aan de scholingseisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars worden zij per genoemde datum geregistreerd in het OCR. Informatie over het OCR vindt u hier.  
 
Zomervakantie 2016  
Wij willen u graag tijdig onze bereikbaarheid in de zomerperiode laten weten. U leest er hier alles over. 
Facebook
Zoals aangekondigd in nieuwsflits nr. 143 zijn wij op 31 mei jl. met een super leuke verloting gestart op Facebook. Wij verloten een volledig video-college naar keuze van Hupper, dé online opleider op het gebied van psychologie. Lees er alles over op onzeFacebookpagina. Meedoen kan tot 14 juni a.s.

 
Bij- en nascholing 
Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda:

4 juni of 24 september of 7 oktober
Basistrainingdag: Je Eigen Kleur

11 t/m 17 juli

6-daagse focustraining

v.a. 7 oktober
Cursus Sherborne Samenspel

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
'Verzekeraar zet detective in bij letselschade'      
Hoewel het misschien niet direct zo lijkt, is bijgaand artikel ook van toepassing op NFG-registerleden. Ook binnen onze branche worden door de fraude-afdelingen van zorgverzekeraars onderzoeken verricht. Alleen curatieve hulpverlening komt wellicht voor vergoeding in aanmerking. Coaching, relatie- of bijvoorbeeld ontspanningstherapie mag niet worden gedeclareerd. Wees altijd zuiver en sjoemel nooit! Lees artikel.  

Meer interessante artikelen vindt u op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.