Nummer 139   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Herhaling: mededelingen rondom meivakantie 2016
In de meivakantie (25 april t/m 6 mei) is het kantoor van de NFG gewoon geopend. Wel werken wij met een lagere bezetting. Wij verzoeken u in deze periode bij voorkeur per mail contact met ons op te nemen (info@de-nfg.nl).

Op donderdag 5 mei is het NFG-kantoor gesloten ivm Hemelvaart.

Het telefonisch spreekuur van donderdag 28 april komt te vervallen maar ook die van donderdag 21 april (de donderdag voor de meivakantie).

Op donderdag 28 april en 5 mei zal er geen nieuwsflits verstuurd worden.

De exacte openingsdagen en -tijden kunt u altijd nalezen op de contactpagina van onze website.   
Social Media 
Gezien de vele enthousiaste reacties blijken de boekverlotingen op Facebook een groot succes. Afgelopen week hebben wij Nicole Pape-Walraven Borst blij mogen maken met het boek "De beste coach ben jezelf" van Pam Comijs. Na de meivakantie gaan wij zeker weer op zoek naar een mooi boek om weg te kunnen geven. Volg ons op Facebook en mis het niet.  
Bij- en nascholing 
Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda:

5 juni
Open dag NEM Academie opleiding tot Transformatie Coach en Therapeut.
(geen PE-punten!)

7 juni
Terugkomdag EMDR NEM Academy

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
'Pesten is effectieve manier om populair te worden of te blijven' 
Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot een hogere status in de klas. Pesten blijkt een effectieve manier te zijn voor leerlingen om populair te worden of te blijven. Lees artikel. 

Meer interessante artikelen vindt u op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.