04-04-2016 EXTRA   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Eindelijk resultaat! 
BTW-vrijstelling voor vrijwel alle NFG-geregistreerden.
Eindelijk dan ook goed nieuws voor (vrijwel) alle NFG-geregistreerden (vakgroepen VPWM/VIG). De belastingdienst heeft afgelopen vrijdag een besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat NFG-geregistreerden in aanmerking komen voor de BTW-vrijstelling. De exacte voorwaarden voor de vrijstelling leest u hier.

Op dit moment is de NFG samen met haar fiscalist bezig om een brief op te stellen die u zelf kunt inleveren bij de belastingdienst. Wij hopen u op korte termijn een voorbeeldbrief toe te sturen. Bij deze voorbeeldbrief zenden wij u ook een korte toelichting. Mocht u hierna nog vragen hebben dan kunt u hiermee terecht bij uw eigen belastingadviseur. Wij verzoeken u voor nu vriendelijk om onze volgende berichtgeving hieromtrent af te wachten.   
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.