Nummer 135   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Psychosociale Contactdagen 2016?  
Regelmatig krijgen wij de vraag of de NFG dit jaar weer haar PsychoSociale Contactdagen organiseert. Nee, dat gaan we niet doen. Maar..... we zijn wel met iets anders héél leuks en bijzonders bezig. Deze week had het bestuur van de NFG een brainstormsessie via Skype met de mensen van Hupper. Wat er gaat gebeuren kunnen we nog niet verklappen... dat er wat staat te gebeuren dus wel en zoals het er nu naar uitziet gaat dat plaatsvinden in oktober van dit jaar. Wij hopen snel meer te kunnen vertellen.


brainstormsessie NFG/Hupper 
Intervisieleden gezocht I
Intervisiegroep regio Groningen/ Drenthe wil graag uitbreiden met  1 of 2 nieuwe leden.
De groep bestaat nu uit 5 dames: een kindertherapeut, een haptonoom, een neuropsycholoog, psycholoog (neurofeedbacktherapeut) en een psychosociaal therapeut (individueel en relatie)
Wij hebben 1 x per 2 maanden intervisie op de vrijdagochtend.

Als je meer informatie wilt, dan kun je contact opnemen met Ina Rademaker tel. 06-22039050  of mailen naar: kleurrijkbestaan@kpnmail.nl
Intervisieleden gezocht II
Intervisiegroepje van kindertherapeuten en -coaches in de regio Utrecht (Nieuwegein/IJsselstein/Houten) heeft plek voor één of twee nieuwe leden. Wij komen elke 6 weken op vrijdagochtend bij elkaar.
Interesse? Neem contact op met één van ons via www.praktijk-kindertijd.nl, www.kinderpraktijk-houten.nl of www.kinderpraktijkmozaiek.nl
Bij- en nascholing 
Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Krijgt een kind ADHD-diagnose? Kijk naar de geboortedatum.
De geboortedatum van een kind kan bepalen of een kind al dan niet de diagnose van ADHD krijgt en bijgevolg medicatie te slikken krijgt. Hoe oud een kind is in vergelijking met zijn of haar klasgenootjes is daarbij een belangrijke factor. Lees verder. 

Meer vaknieuws vindt u op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.