Nummer 134   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

PSBK/MBK WO-diploma's
van voor 1989 
In nieuwsflits nr. 129 en 130 van dit jaar berichtten wij u dat de PSBK en MBK van diploma's ouder dan 1989 niet wordt erkend. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat dit NIET geldt voor de genoemde WO-diploma's maar alleen voor HBO-diploma's.

De webpagina met deze berichtgeving hebben wij inmiddels aangepast en wij verzoeken u nogmaals deze goed door te nemen.

Facebook: bijna 700 volgers!  
Gisteren heeft Debby Kraaijeveld de boekverloting gewonnen. Hij/zij heeft gekozen voor het boek "Mama luister je" van Rosemarijn Roes. Van harte gefeliciteerd.

Inmiddels hebben wij bijna 700 volgers op Facebook. Precies een jaar geleden waren dat er 277. Een enorme groei waar we erg blij mee zijn.  
 
Inzicht in angststoornissen
Speciaal voor NFG-geregistreerden is het artikel "Inzicht in angststoornissen" t/m 17 maart a.s. gratis beschikbaar gesteld door Professioneelbegeleiden.nl. Na 17 maart a.s. betaalt u € 1,95 om dit artikel te lezen.


Bij- en nascholing 
Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda:

18 maart
Provocatie in de praktijk

7 april
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Planbureau: mannen leiden relaxter bestaan dan vrouwen
Mannen hebben meer vrije tijd dan vrouwen. Ze kunnen zich beter afsluiten van hun werk en zorgtaken dan vrouwen en zich beter ontspannen. Lees verder. 

Meer vaknieuws vindt u op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.