Nummer 133   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Welk boek wil je winnen?        
Via Facebook verloten wij weer een boek. Dit keer mag je een keuze maken uit 3 boeken. Welke boeken dit zijn en hoe je mee kunt doen lees je op onze facebookpagina.
 
Fraude; het "nieuwsbericht" van vandaag 
Graag wijzen wij op het nieuwsbericht onderaan in deze nieuwsflits. Nieuws dat eigenlijk geen nieuws is... we weten allemaal dat er in de zorgsector met regelmaat wordt gefraudeerd. Ook binnen onze branche. Zo noemen wij nog maar eens dat b.v.  een coachingssessie niet als zijnde "psychosociaal consult" gedeclareerd mag worden bij de zorgverzekeraar. Ditzelfde geldt voor relatietherapie, massage enz. Wij vragen u dan ook om onderstaand artikel goed door te nemen. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de zuiverheid van onze branche. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Voorjaarsvakantie 
Volgende week is het in regio Noord vakantie (krokus-/voorjaarsvakantie). Het secretariaat van ons kantoor is gewoon geopend. Het telefonisch spreekuur van donderdag 3 maart a.s. komt te vervallen. Ook verschijnt er in principe volgende week geen nieuwsflits.   
Bij- en nascholing 
Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Zo gaan zorgverzekeraars om met fraude
Helaas is fraude binnen de zorgsector aan de orde van de dag. Elke zorgverzekeraar heeft daarom een actieve fraudeafdeling en ook de NFG wordt af en toe door zo'n afdeling benaderd met vragen over een NFG-geregistreerde. Lees verder.    

Meer vaknieuws vindt u op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.