Nummer 127   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Dubbele facturen RBCZ 
Indien u bij onze koepelorganisatie RBCZ bent geregistreerd, vragen wij graag uw aandacht voor het volgende bericht dat wij van hen ontvingen:

Door een storing bij de drukker is er helaas een fout geslopen in het afdrukken van de facturen met betrekking tot de bijdrage voor 2016.
 
Hierdoor is gebleken dat diverse therapeuten tweemaal dezelfde nota hebben ontvangen. Mocht dat het geval zijn, dus twee exact dezelfde facturen, met vermelding van hetzelfde bedrag, hetzelfde licentienummer en hetzelfde debiteurennummer, dan kan de therapeut één nota als niet verzonden beschouwen. De andere factuur kan op gebruikelijke wijze betaald worden.

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met de RBCZ

Boekverloting   
Ook dit jaar zullen wij weer verschillende boeken verloten onder de volgers van onze facebookpagina. Op dit moment verloten wij het Werkboek Teamcoaching. Wilt u ook kans maken op dit boek? Ga dan naar onze facebookpagina en lees hoe u mee kunt doen.

Vergeet ook niet om onze facebookpagina te liken. We zitten bijna op 600 volgers!!

 
Intervisieleden gezocht
Intervisiegroep in Noord-Brabant is op zoek naar nieuwe leden.
Wij komen 6 keer per jaar bij elkaar in Eindhoven of regio
's Hertogenbosch.
Op dit moment zijn wij met 4 personen: een systeemtherapeut, een orthopedagoog en twee contextueel therapeuten.
Graag breiden we onze groep uit, m.n. met systeemtherapeuten.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met: m.schalken@gezinop1.nl.

Hartelijke groet,
Romana, Nanda, Gerty en Maria
Bij- en nascholing 
Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 
 
22 januari
Symposium Hooggevoeligheid bij kinderen en jongeren

29 januari

Workshop: hoe adem jij?

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Kinderen met broertjes en zusjes ontwikkelen zich minder goed dan enig kinderen
Hoe groter een gezin is, hoe slechter de kinderen scoren op cognitief en sociaal vlak, blijkt uit onderzoek van het National Bureau of Economic Research. lees verder.   


Meer vaknieuws vindt u op onze website en op onze facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.