Nummer 123   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Boekenmarkt 
De boekenmarkt van afgelopen vrijdag was een groot succes. Wij hebben veel (a.s.) therapeuten blij kunnen maken. Zij gingen allemaal met héél veel boeken naar huis. Wij wensen hen veel leesplezier!


Websites van de NFG-registerleden
Wij bemerken de laatste tijd dat de inhoud van de websites van onze registerleden niet altijd even duidelijk is. Sommige cliënten denken na het lezen van een site dat ze met een basispsycholoog te maken hebben en verwachten daarom dat ze vergoedingen krijgen vanuit de basisverzekering. Lees verder. 

Format nota voor de zorgverzekeraars 
Zorgverzekeraars hebben laten weten dat handgeschreven nota's vanaf 1 januari 2017 niet meer worden verwerkt. Wij wijzen u graag (nogmaals) op de eisen waaraan een bij de zorgverzekeraar ingediende nota dient te voldoen. U kunt e.e.a. nalezen op het formulier dat RBCZ-geregistreerden deze week ontvingen via hun koepelorganisatie. Ook kunt u dit nalezen op onze website onder F.A.Q.  
 
Gewijzigde openingstijden NFG-secretariaat 
In de kerstvakantie (21 december t/m 1 januari) is ons kantoor gesloten.
Wilt u onze exacte openingstijden nog eens nalezen? U vindt ze hier.
 
Negatief zelfbeeld
Cognitief gedragstherapeutische aanpak
Elke maand zal op de website Professioneelbegeleiden.nl speciaal voor NFG-geregistreerden een week lang een artikel gratis beschikbaar worden gesteld.  

Van 3 december t/m 10 december kunt u het artikel "Negatief zelfbeeld Cognitief gedragstherapeutische aanpak" uit Counselling Magazine gratis lezen.

Herhaalde oproep: Intervisieleden gezocht
In de regio Noord-Holland. Een nieuw op te starten intervisie groep ingaande 2016. Ik ben psychosociaal spiritueel therapeut.
Je bent van harte welkom als je woonachtig bent in  deze regio.
Ik ben bereikbaar via praktijkmarjatames@ziggo.nl Kijk ook eens op www.marjatames.nl

Hartelijke groet,

Marja Tames
Bij- en nascholing 
Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 
 
30 januari - 21 mei
Na of bijscholing: Je eigen kleur. Weerbaarheid en (hoog)gevoeligheid (4 dg)

4 februari
Nationaal ADHD congres

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Meer vis eten vermindert kans op depressie
Vis is niet alleen gezond, wie regelmatig vis op het menu zet, loopt minder kans op een depressie. Vis werkt als een  antidepressivum, dat blijkt uit een nieuwe Chinese studie. Lees verder. 


Meer vaknieuws vindt u op onze website en op onze facebookpagina
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.