Extra nieuwsflits 18 september 2015   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Vergoedingen aan kindertherapeuten in 2016
Op de valreep, zo vlak voor het weekend, zijn wij zeer verheugd goed nieuws te kunnen brengen voor de bij ons aangesloten kinder- en jeugdtherapeuten.

Eind 2014 bereikte ons het nieuws dat kindertherapie in 2015 niet meer vergoed zou worden door VGZ omdat deze vorm van hulpverlening onder de verantwoording van de gemeenten zou gaan vallen. Na flink protest vanuit de NFG en de koepelorganisatie RBCZ heeft VGZ onder (grote) druk dit besluit teruggedraaid waarna psychosociale hulpverlening aan kinderen/jeugd in 2015 toch voor vergoedingen in aanmerking kwam. Over 2016 werd door VGZ geen uitspraak gedaan. 

De NFG heeft er dit jaar hard voor gestreden om de hulpverlening van kinder- en jeugdtherapeuten ook in 2016 vergoed te krijgen. Hierover hebben wij keer op keer (kritische) vragen gesteld aan de koepelorganisatie RBCZ. Ook bij de koepelorganisatie stond dit discussiepunt telkens hoog op de agenda.

En zojuist bereikte ons dan het goede nieuws dat psychosociale hulp aan 
kinderen in 2016 wederom door VGZ wordt vergoed!!
De betreffende psychosociaal kindertherapeuten zullen volgend jaar ook worden opgenomen in Vergelijk & Kies van VGZ (en haar labels).

Over 2017 heeft VGZ geen uitspraken gedaan en hiermee blijft (voor een aantal bij de NFG-geregistreerde kindertherapeuten) natuurlijk de vraag bestaan of het verstandig is om deel te nemen aan het centraal examen of om de cursus Psychosociale Basiskennis (PSBK) te volgen.
Wij adviseren u om dit wel te doen om de volgende twee redenen.
Wij zijn voorzichtig positief gestemd over het blijven bestaan van de vergoedingsmogelijkheden van kindertherapie in 2017. Wij weten echter zeker dat u, zonder PSBK, in elk geval niet voor vergoedingen in aanmerking komt. Daarnaast is de houding van zorgverzekeraar Menzis tegenover vergoeding van kindertherapie tot nu toe erg positief en ook Menzis verlangt van de complementair hulpverleners dat zij vanaf
1 januari 2017 over een erkend diploma PSBK beschikken.  

Wij wensen alle lezers van deze extra nieuwsflits een fijn weekend toe! 
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.