Nummer 111   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Nieuwe Versie Huishoudelijk reglement NFG (versie 9, augustus 2015)
Vorige week zonden wij u de laatste versie van ons huishoudelijk reglement welke inmiddels ook online is te lezen op het ledengedeelte van onze website.  Mocht dit u ontgaan zijn dan verzoeken wij u hierbij vriendelijk om dit reglement goed door te nemen.
Ken je de kracht van kwetsbaar?
"Traumatische gebeurtenissen vormen je, maar hoeven je niet te breken.
 Ik heb geleerd dat kwetsbaarheid en het laten zien ervan, verbinding brengt en echt contact met anderen."  Dit zegt Hameeda Lakho, één van de sprekers op de conferentie "Wat bezielt?!" op 14 november in Zwolle. Lees verder.
Rectificatie TV-tip nieuwsflits 109 
In nieuwsflits 109 vroegen wij uw aandacht voor het programma "LifestyleXperience" waarin NFG-registerlid Annelyn de Boer aan het woord komt over het onderwerp "de hooggevoelige werknemers". De opname van dit interview is uitgesteld. Hierbij delen wij u de nieuwe uitzenddata mee:  
1 november, RTL 4
tijdstip uitzending waarschijnlijk 14.20 uur 
7 november, RTL 5 (herhaling)
tijdstip uitzending waarschijnlijk 15.10 uur
 
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 

 

5 september 2015

Provocatie in de praktijk  

 

10 oktober en 7 november 2015

Tekeningen: Beeldtaal van het onbewuste 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Yoga is ongekend populair. Het aantal volwassenen dat yoga beoefent, is het afgelopen decennium verdubbeld. Door deze belangstelling heeft ook het onderzoek naar de effecten van yoga op onze gezondheid en ons welzijn een vlucht genomen. Inmiddels is in het vaktijdschrift The Journal of Alternative and Complementary Medicine een compleet overzichtsartikel gepubliceerd van het yoga-onderzoek dat tot op heden is uitgevoerd. Lees meer

Meer vaknieuws vindt u op onze website.
10% korting voor NFG-registerleden op medische & psychosociale basiskennis bij Con Amore
Con Amore is als opleidingsinstituut gespecialiseerd in de medische en psychosociale basiskennis.
Alle opleidingen zijn geaccrediteerd door CPION en SNRO en voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Lees verder
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.