Nummer 109   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 
 
Nieuwsflits
Hierbij zenden wij u de eerste nieuwsflits na de vakantieperiode. Deze nieuwsflits bevat dus wat meer nieuwsberichten dan normaal. Wilt u alles goed doornemen, er kan voor u belangrijke informatie tussen staan. Vanaf nu zullen wij de nieuwsflitsen weer wekelijks versturen. 

BTW-vrijstelling
De staat heeft meerdere rechtszaken omtrent BTW-heffing voor complementair hulpverleners verloren. Vanuit het ministerie is ons toegezegd dat er voor het einde van het jaar een nieuw BTW-besluit zal komen. Dit klinkt hoopvol voor de NFG-registerleden die via de RBCG een procedure voeren tegen de belastingdienst. Vanwege deze toezegging is besloten om lopende zaken tot eind van het jaar stil te leggen. Mocht het nieuwe BTW-besluit bekend zijn dan laten wij u dit uiteraard weten.

Bericht voor NFG-registerleden bezig met EVC-traject of in het bezit van EVC-certificaat   
NFG-registerleden waarvan wij weten dat zij een EVC-traject hebben doorlopen of hiermee bezig zijn, hebben onlangs van ons een e-mail ontvangen. Bent u met dit traject bezig of heeft u dit inmiddels afgerond maar heeft u deze e-mail niet ontvangen, neem dan aub per omgaande contact op met Carry Huijink via officemanager@de-nfg.nl  
 
Gescheiden ouders verbonden door conflicten
Via de RBCZ ontvingen wij in de vakantieperiode een scriptie waarin  beschreven wordt met welke conflictsituaties tussen gescheiden ouders pedagogisch medewerkers worden geconfronteerd.
Wellicht is dit document ook voor u interessant om te lezen? 
 
 
Nieuwe website "Sociaal Werk is Ethiekwerk" 
Graag vragen wij uw aandacht voor deze website ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht. Wellicht vindt u via deze site (extra) ondersteuning in het uitoefenen van uw beroep.

TV-tip 
Op 6 september a.s. wordt er in het tv-programma 'LifestyleXperience' (RTL 4, rond 14.20 uur ) aandacht besteed aan de hooggevoelige werknemers. NFG-registerlid Annelyn de Boer wordt in deze uitzending geïnterviewd over dit onderwerp. Op 12 september is op RTL 5 (15.10 uur) een herhaling van dit programma te zien. 

Brochure team zorgsector-DAS
Bijgaand de laatste editie van de periodieke brochure van het team zorgsector van DAS. Hierin wordt onder andere het verschild tussen tuchtrecht en strafrecht uitgelegd. 
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 

 

11 september

Professionaliseringsbijeenkomst 'Effectiever omgaan met slaapproblemen'   

 

v.a. 2 oktober (1, 2 of 3 dagen) 

Oplossingsgerichte Gespreksvoering/Counseling  

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Een kind met ADHD en met een hoog IQ, heeft een grotere kans om later als tiener over zijn ADHD heen te komen dan een tiener met een gemiddeld IQ. Dat concluderen onderzoekers van het Kings's College in Londen. Lees meer

Meer vaknieuws vindt u op onze website.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.