Nummer 107   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 
 
Nieuwe versie van het klachtenreglement 
De NFG heeft een nieuwe versie van het klachtenreglement geschreven. Een van de belangrijkste wijzigingen die we doorgevoerd hebben is dat de klager € 75,-- griffierechten dient te betalen. Tot voor kort was dit gratis. Lees verder.

Nieuwe
Ethische waarden en beroepscode
Vorige week zonden wij u de aangepaste en verbeterde Ethische Waarden en beroepscode van de NFG (versie 2.2 juni 2015). Aangezien dit een zeer belangrijk document is, wijzen wij u hier nogmaals op. Lees deze beroepscode (met regelmaat) goed door. 

Conferentie TP.net; Spring jij in het gat van de WMO?
Graag vragen wij uw aandacht voor de conferentie van TP.net op 14 november a.s. te Zwolle met als thema "Spring jij in het gat van de WMO?". Lees verder.

Zomerperiode

Volgende week begint in regio Noord de zomervakantie. De NFG-medewerkers gaan de komende weken gespreid met vakantie zodat ons secretariaat bereikbaar zal blijven volgens de openingstijden zoals vermeld op onze contactpagina. Van 8 juli t/m 13 augustus is er op donderdagavond geen telefonisch spreekuur.
Beantwoording van e-mail zal naar verwachting langer duren dan u van ons gewend bent.

Op donderdag 2 juli verschijnt de laatste nieuwsflits voor de zomerperiode. De eerste nieuwsflits na de zomerperiode verschijnt op donderdag
20 augustus. Uiteraard worden er tussentijds wl nieuwsflitsen verstuurd wanneer er belangrijk nieuws te melden is.

SNRO-Kwaliteitskeurmerk voor Hupper en actiecode voor jou
Hupper - het platform waarop NFG-leden terecht kunnen voor online bij- en nascholing - is door Stichting Nederlands Register Opleiding (SNRO) getoetst op HBO-waardigheid. Deze HBO-conforme accreditatie heeft geleid tot opname in het register van erkende bij- en nascholing. Lees verder
Coachspel ontwikkeld door NFG-registerlid Carla van Loon - Coachspel Wie ben ik, wie ben jij?
Dit coachspel is een nieuw bordspel waardoor mensen hele boeiende en open gesprekken voeren. De vragen zorgen voor reflectie en persoonlijk inzicht. 190 inzichtvragen op het gebied van werk, studie, relatie, maatschappij en vrije tijd. Lees verder.
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 

 

3 september - 27 november

8-Daagse basisopleiding Psychosociale Weerbaarheid  

 

14 november

Conferentie TP.net 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Filmmaker Maasja Ooms woont negentien sessies relatietherapie bij van een koppel uit Brabant van rond de zestig jaar. Gevoeligheden, aannames en frustraties van wat er speelt tussen twee mensen die al 35 jaar getrouwd zijn. De een wil door de ander gezien worden en voelt zich afgewezen, die ander is zich van geen kwaad bewust, ieder beleeft zo zijn eigen werkelijkheid. Lees meer

Meer vaknieuws vindt u op onze website.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.