Nummer 106   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 
 
Nieuwe Ethische waarden en beroepscode
Bijgaand zenden wij u de aangepaste en verbeterde Ethische Waarden en beroepscode van de NFG (versie 2.2 juni 2015) zoals ook aangekondigd in nieuwsflits nr. 105. Wij verzoeken u dringend hiervan zorgvuldig kennis te nemen. Het document zal ook online worden geplaatste op het ledengedeelte van onze website.

Evaluatie aanvragen herregistratie door NFG-registerleden
In de maanden januari, februari en maart 2015 hebben wij alle ingediende aanvragen voor herregistratie nagekeken. Graag stellen wij u op de hoogte van onze bevindingen. Neem dit document alstublieft goed door zodat de aanvraag en het nakijken van de herregistratie volgende keer nog soepeler zal verlopen.

Openingstijden NFG-secretariaat tijdens zomerperiode

Het secretariaat van de NFG blijft deze zomer open. Wel werken wij met minder personen. Beantwoording van e-mail kan dus langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent.

Op donderdag 2 juli verschijnt de laatste nieuwsflits voor de zomerperiode. De eerste nieuwsflits na de zomerperiode verschijnt op donderdag 20 augustus. Uiteraard worden er tussentijds wl nieuwsflitsen verstuurd wanneer er belangrijk nieuws is.

Van 8 juli t/m 13 augustus is er op donderdagavond geen telefonisch spreekuur. Kijk voor de exacte openingstijden op onze contactpagina.

Nieuw: Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP)
Gratis proefnummer
Het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maakt de toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Lees verder.
Oproep aan oud studenten Academie Gradatim
Het gegeven dat wij, oud-studenten van Gradatim, onze psychosociale basiskennis moeten gaan halen om door zorgverzekeraars betaald te blijven worden laat mij nog niet helemaal los. Namelijk: Gradatim was een geaccrediteerde psychosociale opleiding. Deze omvatte vanzelfsprekend psychosociale basiskennis, en daarbovenop meer gespecialiseerde kennis. Waarom zouden we dan weer een examen PSBK moeten halen?

Ik wil een poging doen om hierover in contact te treden met zorgverzekeraars. Maar dat heeft alleen nut als ik uit naam van velen kan spreken. Dus als ik uit naam van jou mag spreken, laat me dat dan weten. Graag voor 10 juli een reactie via de mail: angeliquebroersen@gmail.com
Hartelijke groeten van Angelique Broersen
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 

 

5 en 26 september

Cursus: Tekeningen: beeldtaal van het onbewuste. 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Na een simpele therapiesessie van een uur gaat bijna driekwart van de mensen met acute slapeloosheid beter slapen, zo blijk uit een onderzoek van Northumbria University. Lees meer

Meer vaknieuws vindt u op onze website.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.