Nummer 105   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 
 
ONVZ / vergoeding counseling
Enkele maanden geleden hebben wij vernomen dat ONVZ een aantal nota's van onze therapeuten niet meer vergoedde. Op de nota's stond bij de omschrijving "counseling". Wij hebben contact opgenomen met ONVZ en zij gaven aan dat counseling hetzelfde is als coaching en dat dit de reden was voor afwijzing. Uiteraard zijn wij hierover direct in overleg gegaan met ONVZ.

Na de diverse besprekingen heeft de NFG, met ondersteuning van Psychodidact, een document opgesteld om ONVZ (nogmaals) duidelijk en krachtig het verschil tussen coaching en counseling te laten inzien. Met succes! De afdeling Declaratiebehandeling van ONVZ heeft inmiddels de opdracht gekregen om nota's waarop "counseling" staat weer te vergoeden (mits sprake is van de juiste polis en de therapeut is aangesloten bij de NFG uiteraard).

Het genoemde document is wellicht voor u ook interessant om door te lezen.

Openingstijden NFG-secretariaat tijdens zomerperiode
Het secretariaat van de NFG blijft deze zomer open. Wel werken wij met minder personen. Beantwoording van e-mail kan dus langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent.

Op donderdag 2 juli verschijnt de laatste nieuwsflits voor de zomerperiode. De eerste nieuwsflits na de zomerperiode verschijnt op donderdag 20 augustus. Uiteraard worden er tussentijds wl nieuwsflitsen verstuurd wanneer er belangrijk nieuws is.

Van 8 juli t/m 13 augustus is er op donderdagavond geen telefonisch spreekuur. Kijk voor de exacte openingstijden op onze contactpagina.


Vooraankondiging aangepaste Ethische waarden en beroepscode
Binnenkort ontvangt u via de nieuwsflits een nieuwe Ethische waarden en beroepscode van de NFG. Hierin hebben ter verduidelijking enkele wijzigingen plaatsgevonden. Wij adviseren alle NFG-geregistreerden dringend om hier kennis van te nemen.

Uiteraard zetten wij deze Beroepscode ook online. U vindt overigens altijd de meest recente documenten (bv het huishoudelijk reglement) online op het ledengedeelte van onze website. Wanneer wij een nieuwe versie hebben opgesteld van een van onze documenten zullen wij dit altijd aankondigen via deze nieuwsflits.  
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 

 

V.a. 11 september

Opleiding Psychosociale Basiskennis bij NEM Academy  

 

17 september - 19 november

3 daagse bijscholing "Individueel Systemisch Werk" 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.