Extra Nieuwsflits   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List


A
nnulering PsychoSociale Contactdagen 2015

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de  voorbereidingen van de jaarlijkse PSC-dagen. Met bekende sprekers en een divers programma beloofde het weer 2 boeiende en gevarieerde dagen te worden. Helaas blijft het aantal aanmeldingen ver achter in vergelijking tot voorgaande jaren en daardoor hebben we een moeilijke beslissing moeten maken. Tot onze grote spijt hebben we moeten beslissen de PSC-dagen van 5 en 6 juni a.s. te annuleren.  

 

Te weinig bezoekers betekent dat wij (lang niet) uit de kosten kunnen komen. Als de PSC-dagen toch doorgang zouden vinden, dan zouden we geld moeten bijleggen. We realiseren ons dat dit uw geld is; geld dat eigenlijk voor andere zaken bestemd is. Volgens ons is dit niet de juiste gang van zaken, ook omdat wij het achterblijven van het aantal aanmeldingen als een signaal opvatten. Het signaal dat er minder belangstelling is voor de PSC-dagen.  

 

De NFG neemt dit signaal en dus haar leden zeer serieus en daarom hebben wij, met pijn in ons hart, de beslissing genomen om de PSC-dagen te annuleren.  

 

Uiteraard zullen wij aan iedereen die zich heeft aangemeld het reeds betaalde bedrag terugstorten. Wij streven ernaar dit binnen een termijn van 3 weken te realiseren.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd. Uiteraard kunt u altijd met verdere vragen bij ons terecht.

 

Namens de NFG,

Rick Denkers
Carry Huijink-Jansen
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.