Nummer 99
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Wist u dat...

 • De NFG haar PsychoSociale Contactdagen dit jaar organiseert op
  5 en 6 juni?
 • Er elke dag 7 sprekers zijn waaruit u een keuze kunt maken?
 • U niet alleen hoeft te luisteren maar ook actief kunt meedoen aan verschillende workshops?
 • Er dus altijd wel een onderwerp is dat u zal aanspreken.
 • U per dag 6 scholingspunten krijgt (ipv 4)?
 • Wanneer u beide dagen bezoekt dus al 12 scholingspunten heeft (van de benodigde 16 per jaar)?
 • U bij het bezoeken van beide PSC-dagen dus één scholingsdag kunt besparen?
 • Deze PSC-dagen behalve leerzaam ook altijd erg gezellig zijn.
 • U een heerlijke lunch krijgt aangeboden op beide dagen?
 • U daarnaast ook een leuke attentie krijgt aangeboden?
 • Deze dagen in vergelijking met andere congressen veel goedkoper zijn?
 • Aanmelden nog steeds mogelijk is op www.pscdag.nl ?
 • Op deze website alle informatie staat over de sprekers en de locatie?
 • Wij er naar uitkijken om u te mogen ontmoeten!
MBK/PSBK Psychomotorisch (kinder-)therapeuten
Voor de goede orde delen wij u (nogmaals) mee dat Psychomotorisch (kinder-)therapeuten over zowel PSBK als MBK volgens de richtlijnen van PLATO dienen te beschikken. E.e.a. is ook na te lezen op onze website.

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief werd melding gemaakt van de nieuwsbrief van RBCZ en doorgelinkt naar een nieuwsbrief van CECZ. Hierbij dan wel de link naar de juiste nieuwsbrief. Hierin kunt u o.a. lezen dat de eerste therapeuten zijn geslaagd voor het Centraal Examen.
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 

 

4 juni  

Studiedag: Mediawijsheid voor hulpverleners en leerkrachten  

 

25 juni

Studiedag: Begeleiden van ouder-kind interacties 

   

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Nederlander praat over later, maar weet niet wat te doen 

Meer dan de helft (56%) van de Nederlanders tussen de 35 en 55 jaar maakt zich wel eens zorgen of zijn of haar oude dag goed geregeld is. We hebben steeds meer mogelijkheden om onze eigen toekomst op het gebied van wonen, zorg of pensioen vorm te geven. Maar in het woud van mogelijkheden verliezen we soms het overzicht. Daarom komt maar één op de tien Nederlanders in actie. Lees meer

Meer vaknieuws vindt u op onze website.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.