Nummer 97
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat   

PSC-dagen 2015: Zingen, Zingeving en Tekenen.   
Dit jaar hebben we een aantal bijzondere zaken voor u in petto op de PSC-dagen.

U kunt uw creativiteit op een bijzondere manier kwijt: we hebben een Jungiaans tekenaar en een opera zangeres uitgenodigd.

Wist u dat zingen de aanmaak van serotonine bevordert? Serontine is een stof  die depressies tegengaat, en voorkomt dat een mens zwaarmoedig wordt. Het is een neurotransmitter die kalmerend inwerkt op onze stemmingen en emoties, en zelfs slapeloosheid kan voorkomen. Ook zijn er verbanden aangetoond tussen een laag serotonine gehalte en migraine. Daarom wordt serotonine het gelukshormoon genoemd.

Het kan zijn  dat u geïnteresseerd raakt in het gebruik van zang als therapeutisch middel. Wij vertellen u er alles over op de PSC-dagen.

Heel bijzonder is dat we dit jaar ook aandacht schenken aan zingeving vanuit een Christelijke levensbeschouwing. De vraag naar deze specifieke vorm van hulpverlening stijgt de laatste jaren spectaculair. Gineke Klinkhamer is een Christelijke therapeut en oprichter van bureau de Roos uit Epe en zij zal u meenemen in wat Christelijke hulpverlening zo bijzonder maakt.

De PsychoSocialeContactdagen worden dit jaar gehouden op 5 en 6 juni te Nijkerk. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.pscdag.nl 

Licenties en schilden RBCZ
De afgelopen maanden zijn wij ontzettend druk geweest met het nakijken van de herregistraties. Misschien had u het al gelezen op onze facebookpagina maar deze week hebben wij alle licenties verstuurd naar de NFG-leden waarvan de herregistratie is goedgekeurd. Wanneer u geregistreerd bent bij de RBCZ wordt ook het RBCZ-schild meegestuurd. Heeft u uw nieuwe licentie begin volgende week nog niet ontvangen dan kunt u ons dit per mail te laten weten. Indien u géén herregistratie heeft aangevraagd, verzoeken wij u vriendelijk maar dringend deze zo spoedig mogelijk aan te vragen. Uw oude licentie zal immers per 31 maart a.s. vervallen!

Contributiebetaling in 2016
In de vorige nieuwsflits die wij u stuurden, hebben wij een poll geplaatst waarin u kon aangeven hoe u uw contributie in 2016 het liefst wil betalen. Hierop hebben veel NFG-leden gereageerd. U heeft nog steeds de mogelijkheid om uw reactie te geven: POLL

Wij kregen vragen over de 25,-- administratiekosten die de NFG in rekening brengt wanneer leden niet voor een betaling middels een machtiging kiezen. Wij zullen dit (nogmaals) uitleggen. De ervaring leert (helaas) dat wanneer er geen machtiging wordt afgegeven veel leden te laat zijn met betalen. De NFG moest elk jaar meer aanmaningen versturen en meer leden nabellen met het verzoek tot betaling over te gaan.  Hierin gingen veel manuren (en dus kosten) zitten. Wij zijn daardoor genoodzaakt deze extra administratiekosten in rekening te brengen.
Op zoek naar supervisie?
Beste collega's,

indien je op zoek bent naar een supervisor die jou wil begeleiden om te investeren in jezelf als therapeut, wil ik je uitnodigen om met mij contact op te nemen. Op mijn website kan je meer lezen over mijn werkwijze en bel of mail gerust om te bekijken of ik jou kan begeleiden met je vragen. Supervisie telt ook mee voor je herregistratie.

Hartelijke groet,
Hanneke Nijkamp (psycholoog, relatiecounsellor, praktijkhouder Caritasgroep, supervisor)
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda: 

 

9 en 23 april
Cursus vakkundig ondernemen  voor zorgverleners 

 

V.a. 5 juni (3 dagdelen)
Eetproblemen: signaal of zieke?  

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Reguliere opvoedingsondersteuning, heeft geen positief effect op prematuur kind

Kinderen die vlak na de geboorte op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) zijn opgenomen, hebben twee keer zoveel kans op emotionele- en gedragsproblemen dan gezonde, op tijd geboren kinderen. Basiszorg Triple P, een kortdurende reguliere opvoedingsondersteuning, heeft geen positief effect op de problemen van deze kinderen. Dat blijkt uit een promotie-onderzoek van Renske Schapping van de Universiteit Utrecht, meldt Vakblad Vroeg. Lees meer

 

Ga naar onze website voor meer vaknieuws.

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.