Nummer 92
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat  

Psychosociale Contactdagen

Dit jaar organiseert de NFG haar Psychosociale Contactdagen op
5 en 6 juni 2015. Ook dit jaar vinden deze dagen weer plaats in Nijkerk bij De Schakel. Momenteel leggen wij de laatste hand aan de lijst met sprekers en deze ziet er veelbelovend uit. Noteert u deze data alvast in uw agenda?

Tuchtrecht
De NFG heeft naast een klachtrecht ook een onafhankelijk tuchtrecht. De RBCZ heeft dat echter ook. Zij hebben dit onder gebracht in het TCZ-register. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat "shoppen" mogelijk is wanneer een NFG-lid ook is aangesloten bij de RBCZ. Om dit te voorkomen is besloten dat NFG-leden die tevens geregistreerd staan bij de RBCZ altijd onder het tuchtrecht van de TCZ vallen. NFG-leden die niet geregistreerd staan bij de RBCZ vallen onder het tuchtrecht van de NFG. Voor alle NFG-leden geldt dat zij onder het klachtrecht van de NFG vallen. En en ander zal binnenkort worden aangepast in ons huishoudelijk reglement. Zodra deze beschikbaar is, krijgt u dat van ons te horen.

Centraal Examen PSBK/MBK
In het sector overleg van 6 februari jl. is het Centraal Examen PSBK/MBK besproken. Helaas zien andere beroepsorganisaties niet de urgentie om in protest te gaan tegen de hoge kosten die met dit examen gemoeid zijn. Deze weg zal de NFG nu alleen moeten bewandelen en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Mochten er ontwikkelingen zijn op dit gebied dan laten wij u dit via de nieuwsflits weten.
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten, doorgaans aangeboden door NFG-leden:   

 

8 maart 2015

Natural Born Movers Event   

 

9 maart 2015
Topdag Analyse 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

De toekomst van de jeugdzorg 

Na het succes van de eerste editie 'De toekomst van de jeugdzorg', hebben we besloten om dezelfde professionals opnieuw te interviewen. Waarom een tweede editie? Omdat we benieuwd zijn hoe dezelfde bestuurders en professionals anderhalf jaar na het eerste interview aankijken tegen hun eerdere antwoorden en uitspraken en hoe ze op dit moment de transitie zien en ervaren.
Het resultaat is een opmerkelijke bundel van interviews waarbij veel bevestigd maar ook verandert is. Lees meer

 

Op onze website vindt u meer vaknieuws.

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.