Nummer 91
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat  

Bereikbaarheid voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie (23 t/m 26 februari) is het kantoor van de NFG bereikbaar tijdens de normale openingstijden (ma t/m do van 08.30 - 13.30 uur). Het telefonisch spreekuur komt deze week wl te vervallen.

Activiteiten 2015 t.b.v. herregistratie
Vanaf nu is het mogelijk om uw activiteiten 2015 t.b.v. de herregistratie in te voeren. Wij raden u aan dit gedurende het hele jaar bij te houden. Zo verspreid u uw administratieve werkzaamheden maar ook die van de NFG. Zodra wij klaar zijn met het nakijken van alle recent aangevraagde herregistraties kunnen wij de activiteiten van 2015 gaan nakijken. Hier kunt u alle spelregels omtrent de herregistratie nog eens nalezen.

Aangepaste beslisboom PSBK / MBK
NFG-leden die geregistreerd zijn bij de RBCZ hebben begin deze week een nieuwsbrief ontvangen met daarbij de aangepaste beslisboom. Hierbij zenden wij u ook via onze nieuwsflits deze beslisboom. De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:
  • Specificatie van Verpleegkunde A, B en Z
  • Specificatie HBO V (AGZ, GGZ)
  • Specificatie EVC-traject

Op de beslisboom die verspreid is door de RBCZ zijn ten onrechte de 2 HBO-opleidingen van Psychodidact (Stressmanagement CCC Professional en Psychosociaal Counselor) weggehaald. Dit is inmiddels bij de RBCZ gecorrigeerd. Hieronder vindt u de juiste documenten:  

Behalve in deze nieuwsflits staan bovengenoemde documenten ook op onze website. U dient hiervoor in te loggen en kiest vervolgens voor "downloads".  

Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten, doorgaans aangeboden door NFG-leden:   

 

5 en 9 maart 2015 of

21 mei en 11 juni 2015

2-daagse training omgaan met rouw en verlies voor professionals   

 

v.a. 13 maart 2015

De kracht van zelfkennis 

 

13 en 27 maart 2015 of

12  en 26 juni 2015

Baanverliesverwerking   

 

1 april 2015

Symposium: Wat je ziet als je valt, leven met zelfdoding

    

28 mei en 4 juni 2015

Omgaan met een onvervulde kinderwens  

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Gezichtsherkenning indicatief voor mate autisme

Onderzoekers van onder meer het Erasmus MC hebben een methode ontdekt waarmee ze kunnen bepalen hoe de stoornis van autistische kinderen zich in de puberteit zal ontwikkelen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Autism Research. Lees meer

 

Op onze website vindt u meer vaknieuws.

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.