Nummer 90
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat  

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur van donderdagavond 29 januari komt te vervallen.

Aanpassingen beslisboom PSBK / MBK
Aan de beslisboom PSBK / MBK zullen nog kleine wijzigingen én verduidelijkingen plaatsvinden. We weten in elk geval dat het diploma HBO-V na onderhandelingen met VGZ is goedgekeurd voor zowel PSBK als MBK. Samen met de RBCZ zijn wij de aangepaste beslisboom aan het opzetten. Wij hopen deze volgende week via de nieuwsflits aan u toe te kunnen sturen.

Centraal Examen PSBK / MBK 
Inmiddels is er meer bekend over het centraal examen PSBK / MBK (zie  www.centraalexamineren.nl) De NFG is ontstemd over de gang van zaken maar vooral ook over de extreem hoge kosten die voor de examens gevraagd worden. Wij gaan protest aantekenen bij de zorgverzekeraars en zullen, samen met collega beroepsorganisaties, op zoek gaan naar (goedkopere) alternatieven. Op 6 februari vindt er een overleg plaats met de sector Psychosociaal van de RBCZ en zal e.e.a. besproken worden. Houdt u onze nieuwsflits dus verder in de gaten.  
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten, doorgaans aangeboden door NFG-leden:   

 

9 februari 2015
Topdag Empathie  

 

13 en 14 februari 2015
Gestalt workshop   

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Intervisiegenoten gezocht
Psychosociaaltherapeut zoekt collega's voor intervisiegroep omgeving Valkenswaard. Collega's met een ander werkveld worden zeker gewaardeerd.
Bij interesse: stuur een mail naar: info@psycho-sociaaltherapeut.nl
Zo veel tranen pinkt een vrouw elk jaar weg
Het is een van de oudste clichés die er bestaan, maar vrouwen huilen echt meer dan mannen. Volgens onderzoekers komt dit door de hormonale verschillen tussen de geslachten, maar ook traditionele rollenpatronen kunnen hier achter zitten. Lees meer

Op onze website vindt u meer vaknieuws.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.