Nummer 89
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat  

Huishoudelijk Regelement NFG

Op het ledengedeelte van onze website staat een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement met enkele kleine aanpassingen. Wij raden u aan dit document (af en toe) door te lezen.

Bericht voor NFG-coaches en NFG-kindercoaches
Zoals bekend wordt coaching door veel zorgverzekeraars niet meer vergoed. Nu krijgen wij van de bij ons geregistreerde groep coaches vragen omtrent PSBK. Leest u dit bericht zorgvuldig door.

Centraal Examen PSBK/MBK
Op dit moment is er helaas nog erg weinig informatie bekend over het centraal examen PSBK/MBK (zie ook www.centraalexamineren.nl). De NFG doet er alles aan om meer helderheid te krijgen. Wij hebben vernomen dat er deze week meer informatie op genoemde website zou komen te staan. Houd deze site dus in de gaten.

Nakijken aanvragen herregistraties  / RBCZ-schild
Wij zijn drukdoende om de aangevraagde herregistraties te controleren en zijn nu ongeveer op de helft. Zodra wij uw aanvraag in behandeling nemen, ontvangt u hierover bericht. Wij zullen aan alle NFG-leden die tijdig hun aanvraag hebben ingediend (voor 15 december jl.) en waarvan de aanvraag is goedgekeurd, voor 31 maart a.s. (vervaldatum oude licentie) een nieuwe licentie toesturen. Bij deze licentie ontvangt u dan direct het RBCZ-schild. Dit uiteraard alleen wanneer u bij de RBCZ bent geregistreerd.
Psychiatrische stoornissen be´nvloed door dezelfde biologischeprocessen
Bij het ontstaan van verschillende psychiatrische stoornissen blijken genen die onderdeel zijn van dezelfde biologische processen een rol te spelen. Het gaat om histonmethylatie en het functioneren van het immuunsysteem. Dit blijkt uit een grootschalig internationaal onderzoek. 

Op onze website vindt u meer vaknieuws.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.