Nummer 88
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat  

Psychosociale Basiskennis

Naar aanleiding van ons bericht in nieuwsflits 87 krijgen wij veel vragen over de nieuwe scholingseisen voor NFG-leden. Wij proberen deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden. De meest gestelde vragen zullen wij ook behandelen op onze website bij F.A.Q.
Wij benadrukken nogmaals dat de scholingseisen PSBK/MBK alleen zijn gesteld aan onze registerleden VPMW en VIG.

ISO-certificering
De NFG is verheugd u te melden dat aan ons per 1-1-2015 het Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2008 is verleend (de wel bekende ISO-certificering). Lees verder
Nieuws van uw koepelorganisatie RBCZ

Naar aanleiding van de december-nieuwsbrief van de RBCZ is wat onduidelijkheid ontstaan inzake vrijstelling PSBK/MBK bij verpleegkundige opleidingen. De vrijstellingen gelden zoals ze ook zijn weergegeven in de beslisboom. Dus Z-verpleegkundige en B-verpleegkundige geeft een vrijstelling voor de PSBK, mits er bij aanmelding koepelorganisatie een BIG-registratie is. A-verpleegkundige geeft een vrijstelling MBK mits er een BIG-registratie is op het moment van aanmelding bij koepelorganisatie.
Intervisiegroep gezocht
Ik ben als psychosociaal werker/kindercoach werkzaam in Utrecht en ben op zoek naar een nieuwe intervisiegroep in deze regio. Het heeft mijn voorkeur om aan te sluiten bij een al bestaande groep. Na ervaring te hebben opgedaan heb ik gemerkt dat ik het prettig vind om samen te werken met mensen die ook kinderen/tieners als doelgroep hebben, hulpvragen kunnen natuurlijk uiteen liggen. Ik zoek in een groep enthousiasme, veiligheid, openheid, verantwoordelijkheid en humor. Om een indruk te krijgen van mij en mijn praktijk kun je een kijkje nemen op mijn site www.belly-talk.nl. Ik kijk er naar uit deel te mogen maken van jullie groep! Reacties kunnen verstuurd worden naar info@belly-talk.nl.
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten, doorgaans aangeboden door NFG-leden:   

 

21 januari 2015

Coachcafé 

 

 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Depressief kind te herkennen aan spelgedrag 

Een depressief kind in de leeftijd van drie tot zes jaar, is te herkennen aan de manier waarop het speelt. Dat concludeert orthopedagoog Annemieke Mol Lous. "Het blijkt dat een depressief kind in het algemeen minder speelt en vooral problemen krijgt als hem of haar gevraagd wordt over negatieve emoties te spelen." Lees meer
 

Op de website van de NFG  vindt u nog meer vaknieuws.  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.