Nummer 87
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 
Hierbij zenden wij u de eerste nieuwsflits van 2015. Wij wensen alle lezers een heel gelukkig nieuw jaar. Ook dit jaar zullen wij u via deze nieuwsflits op de hoogte houden van allerlei belangrijke ontwikkelingen. Ook in deze nieuwsflits vindt u een zeer belangrijke mededeling voor alle NFG-leden. Leest u onderstaand bericht daarom zeer zorgvuldig.

Psychosociale basiskennis (PSBK) en Medische basiskennis (MBK)
Zoals in eerdere nieuwsflitsen aangekondigd, stellen zorgverzekeraars eisen rondom Medische BasisKennis (MBK) en PsychoSociale BasisKennis (PSBK) voor alle hulpverleners in de complementaire zorg.

Onlangs heeft een aantal zorgverzekeraars (ONVZ, Menzis en CZ) laten weten de samenwerking met de beroepsverenigingen (en dus ook de NFG) te beŽindigen als op 1 januari 2017 niet alle leden voldoen aan de gestelde eisen omtrent Psychosociale Basiskennis. NFG-leden geregistreerd in de vakgroep VIG dienen ook over Medische Basiskennis te beschikken.

Om deze reden zal de NFG haar aanname beleid moeten aanscherpen maar ook de scholing van haar bestaande leden onder de loep moeten nemen.

Lees hier verder. 

Nieuws van uw rechtsbijstandverzekeraar DAS 
Lees hier de nieuwsbrief van het team Zorgsector van DAS met daarin aandacht voor het opzeggen van de behandelovereenkomst door de zorgverlener en het beroepsgeheim in het strafrechtelijk onderzoek. Ook staat nu bij de toelichting op het team het rechtstreeks adviesnummer van de Zorgdesk vermeld. 
Intervisieleden gezocht, omgeving Nijmegen
Ik ben op zoek naar een bestaande intervisiegroep, waarbij ik kan aansluiten of wie wil er met mij een nieuwe intervisiegroep starten?
Graag in de omgeving van Nijmegen en het liefst met mensen die niet alleen particuliere cliŽnten hebben, maar ook uit het bedrijfsleven.
Voor informatie verwijs ik je graag naar mijn website: www.psc-tkan.nl of stuur een mail naar Nannette Mees: n.mees@psc-tkan.nl
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten, doorgaans aangeboden door NFG-leden:   

 

30 januari 2015

Workshop De zintuigelijke ontwikkeling 

 

Diverse data 

Interessante na- en bijscholing van Psychodidact. Klik hier voor alle data en informatie. 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Hoe krijgen we de jeugd in beweging?

 

Veel kinderen in Nederland bewegen minder dan nodig is voor een goede lichamelijke, motorische en psychosociale ontwikkeling. In de afgelopen jaren fluctueerde het percentage 4-11 jarigen dat voldeed aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) tussen 17 en 32% (TNO, 2013). Lees meer  
 

 

Op de website van de NFG  vindt u nog meer vaknieuws. 

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.