Extra nieuwsflits
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat  

TV uitzending Hart van Nederland
Vanmiddag bereikte via de RBCZ ons het nieuws dat vanavond in het TV programma Hart van Nederland (SBS6) aandacht zal worden besteed aan het niet meer vergoeden van de kindertherapeuten in de complementaire zorg door VGZ in 2015. Wij weten niet in welke editie van het programma dit item aan bod komt. De vroege editie begint om 19.00 uur en de late editie om 22.30 uur. 

De bemoeienis van Hart van Nederland heeft er voor gezorgd dat er vandaag een spoedvergadering is geweest bij VGZ met als resultaat dat er uit coulance in 2015 nog wl vergoed zal worden aan de kindertherapeuten binnen de complementaire zorg! 
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.