Nummer 82
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Premies collectieve verzekeringen 
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de premie van de collectieve rechtsbijstandverzekering volgend jaar niet verhoogd zal worden. Ook de premie van de aansprakelijkheidsverzekering (vanaf 1-1-2015 as collectief geregeld) blijft gelijk. De gebruikelijke inflatiecorrectie wordt na overleg niet doorberekend aan de NFG.

Psychosociale Basiskennis (PSBK) en
Medische Basiskennis (MBK)
 
Bij nieuwsflits nr. 79 stuurden wij u een nieuwsbrief van de RBCZ met daarin informatie over PSBK en MBK. De NFG heeft de afgelopen maanden besloten hierover niet actief te communiceren naar haar leden. De reden is gelegen in het feit dat veel informatie nog niet duidelijk (genoeg) is en dat berichtgeving vanuit de koepels/VGZ nog wekelijks verandert. Onze laatste vragen liggen inmiddels bij de koepelorganisatie en wij verwachten binnen korte tijd helder te hebben welke hulpverleners zich moeten bijscholen (middels centraal examen of een CPION/SNRO geaccrediteerde cursus). Houdt de komende nieuwsflitsen dus goed in de gaten!
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten, doorgaans aangeboden door NFG-leden:  

 

Diverse data 2015

Div. bijscholingscursussen van Le Bon Départ (PMKT) voor kindertherapeuten.

 

28 februari en 21 maart 2014

Tweedaagse training: werken met tekeningen in therapie en coaching   

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Angst voor fouten verlamt gemeenten bij invoering nieuw jeugdzorgsysteem

 

De angst fouten te maken lijkt veel gemeenten te verlammen als het gaat om de invoering van het nieuwe jeugdzorgsysteem. Fouten zijn echter onvermijdelijk, stellen Thomas van Neerbos en Ianthe Mosselman. Lees meer

 

Op de  website van de NFG vindt u nog meer vaknieuws. 

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.