Nummer 80
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Digitale contributiefactuur 
Vanaf 2015 zult u uw NFG-factuur digitaal (per e-mail) ontvangen. De tarieven hebben wij u eerder in nieuwsflits nr. 74 laten weten en vindt u ook op onze website . Zorgt u ervoor dat wij over uw juiste mailadres beschikken? U kunt deze controleren en evt. aanpassen wanneer u inlogt op onze website

Nieuws van de visitatiecommissie 
2014 Is alweer bijna ten einde. Sinds 1 april van dit jaar zijn een aantal leden benaderd voor een (telefonische-)visitatie. In het verleden heeft de NFG een extern bureau ingeschakeld voor het bezoeken van therapeuten voor visitatie. Omdat hier veel extra kosten voor de NFG aan verbonden waren, heeft de NFG gemeend deze intern te moeten organiseren. Dit gebeurt sinds begin dit jaar door onze medewerker kwaliteitsbeheer Annette Witterholt. Hiervoor is een nieuw visitatieprotocol opgezet. Lees verder
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten, doorgaans aangeboden door NFG-leden:  

 

Data in overleg

Animal Assisted Therapy met honden   

 

20 november 2014

Scholingsdag Praktisch werken met een zorgplan 

 

24 november en 8 december 2014

Training Mindfulness en omgaan met lastige situaties 

 

24, 31 januari, 7 februari 2015

Cursus dierbegeleider t.b.v. AAA of AAT trajecten.  

 

7 en 21 maart 2015

Het geven van weerbaarheidstraining aan kinderen en jongeren met behulp van de inzet van honden.   

 

26 maart 2015 - 19 februari 2016

Opleiding Coachen met de inzet van honden  

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Videogames scherpen sociale vaardigheden autisten 

Terwijl videogames volgens de meeste mensen onder de categorie 'hersenloos tijdverdrijf' vallen, is een groep onderzoekers nu van mening dat de gamewereld ons ook wel eens een aantal leerrijke voordelen zou kunnen bieden. Vooral voor mensen die lijden aan een Autisme Spectrum Stoornis dan. Lees meer

 Op de website van de NFG vindt u nog meer vaknieuws.

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.