Nummer 79
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Klanttevredenheidsonderzoek 
Voor de NFG staat kwaliteit voorop. Kwaliteit van de zorg, maar ook de kwaliteit van de NFG zelf. Om onze diensten verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren zijn we benieuwd naar uw mening. Wilt u ons helpen door de vragenlijst in de vullen?


 

Adreswijzigingen 
Graag maken wij u erop attent dat u adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadres, website, telefoonnummer etc. zelf kunt doorvoeren op het ledengedeelte van onze website. Dergelijke wijzigingen dient u ook door te geven aan de koepelorganisatie en aan Vektis. Zorgt u er voor dat deze gegevens bij NFG, koepelorganisatie Ún Vektis gelijk zijn?

Nieuwsbrief RBCZ / Centraal examen psychosociale basiskennis
Graag wijzen wij alle NFG-leden op de nieuwsbrief van de RBCZ. Hierin staat belangrijke informatie, o.a. over alle ontwikkelingen omtrent het centraal examen psychosociale basiskennis. Hulpverleners die volgens de eisen van VGZ onvoldoende psychosociale basiskennis hebben, kunnen vanaf volgend jaar deelnemen aan dit examen. De scholingseisen van VGZ kunt hier nalezen.   
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten, doorgaans aangeboden door NFG-leden:  

 

20 en 21 november

RET-training Constructief Denken 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Intervisiegroep gezocht in de regio Zeeland
Ik ben als gezondheidspsycholoog werkzaam op Zuid-Beveland en ben onlangs mijn eigen praktijk begonnen. Ik ben op zoek naar een intervisiegroep op Noord of Zuid Beveland, Walcheren of Schouwen-Duiveland. Ik zou bij voorkeur aansluiten bij psychologen of andere hulpverleners die oplossingsgericht werken met cognitieve gedragstherapie. Reacties kunnen verstuurd worden naar info@psycholoogzeeland.nl. Bij voorbaat dank! Sandra Aagenborg.
Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?
In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg die vanuit de basisverzekering, jeugdzorg of langdurige zorg wordt geregeld. Voor een groot gedeelte wordt de inhoud van deze zorgvormen bepaald door de overheid en sinds Prinsjesdag zijn de veranderingen voor 2015 grotendeels bekend. Lees meer

Op de website van de NFG vindt u nog meer vaknieuws.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.