Nummer 77
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 
Wij helpen u eraan herinneren dat alle NFG-leden voor 15 december 2014 de herregistratie dienen aan te vragen. Vanaf dit jaar kan dit digitaal. Alle informatie vindt u hier. Heeft u vragen? Kijk dan eerst eens bij onze FAQ.
Bij- en nascholing 

Hieronder vindt u een aantal activiteiten aangeboden door NFG-leden:  

 

10, 17 en 24 april 2015

Training Contextueel en visueel  

 

26 februari, 26 maart en 23 april 2015

3 Daagse bijscholing individueel Systemisch Werk 

 

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.

Intervisieleden gevraagd!
Jeanette van Groeningen (kindertherapeut) en Sonja Koster (maatschappelijk werker) zijn op zoek naar intervisieleden in de regio Odijk-Zeist om zich aan te sluiten. Het ligt in de bedoeling om ca. om de 6 weken bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen en een casus of thema te bespreken.
Het streven is om een groepje van 6 personen te formeren.
We zien jullie reacties graag tegemoet op 06-30196452 (Jeanette) of 030-6995606 (Sonja).

Meer informatie over onze praktijken is te vinden op

Open dag NEM Academy Breda 

Op 9 november a.s. van 13.30 tot 16.00 uur organiseren wij een Open dag.

Zoek je een opleiding tot Coach of Therapeut? Een Cursus? Een Retraite?

Kom dan naar de Open dag bij NEM Academy Breda. Je krijgt een enerverend en praktisch programma aangeboden dat een intense werking heeft.

 

Vrije inloop na aanmelding.

www.nemacademy.nl

Vaknieuws

Stofje uit broccoli verbetert communicatievaardigheden van autisten
Een pil met een stofje uit broccolischeuten heeft autistische jongens communicatiever gemaakt, volgens een Amerikaans onderzoek. Naar schatting lijdt 1 tot 2 procent van de wereldbevolking aan een vorm van autisme spectrum stoornis. Lees meer

  

Op de  website van de NFG vindt u nog meer vaknieuws. 

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.