NFG logo

Links
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook!

En volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:
officemanager@de-nfg.nl

Join Our Mailing List
Extra nieuwsflits inzake
VGZ / nieuwe Jeugdwet

Zorgverzekeraar Co÷peratie VGZ laat kinderen in de steek
Begin deze maand ontving RBCZ van Co÷peratie VGZ het bericht dat hun Raad van Bestuur heeft besloten alle vergoeding van zorg aan kinderen en jeugdigen per
1 januari 2015 uit de aanvullende verzekering stop te zetten. Dit besluit heeft de Co÷peratie VGZ genomen gebaseerd op de nieuwe Jeugdwet die wordt ingevoerd om alle ondersteuning, hulp- en zorg bij opvoedings- en psychische problemen en stoornissen integraal door de gemeenten te laten organiseren vanuit ÚÚn financiering.

Een besluit waar de NFG absoluut niet achter staat. Wij zijn dan ook direct in overleg gegaan met Piet Offermans, voorzitter RBCZ. RBCZ heeft accuraat gereageerd en er is een gesprek gevoerd met de zorginkopers op het hoofdkantoor van VGZ. Naar aanleiding daarvan zijn argumenten tegen het besluit kenbaar gemaakt in een brief aan de Raad van Bestuur van VGZ.

Vervolgens is er een pr campagne gestart om het besluit van VGZ en de onjuistheid hiervan breed naar buiten te brengen. Op maandag 29 september jl. is onderstaand persbericht verstuurd:

PERSBERICHT  
Utrecht, 29 september 2014

Zorgverzekeraar Co÷peratie VGZ laat kinderen in de steek 

Kinder- en jeugdtherapeuten, geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), vrezen dat nˇg eens duizenden kwetsbare kinderen tussen wal en schip belanden. Deze kinderen komen bovenop de groep waarover de Commissie Geluk, de Kinderombudsman en de Tweede Kamer afgelopen week hun zorg al hebben uitgesproken.

Zorgverzekeraar Co÷peratie VGZ heeft besloten per 1 januari 2015 ßlle vormen van psychosociale behandeling aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar uit te sluiten van de aanvullende verzekering. Het argument dat VGZ hiervoor aanvoert is dat deze zorg per 1 januari 2015 overgeheveld wordt naar de gemeenten.

Co÷peratie VGZ maakt volgens de kinder- en jeugdtherapeuten een cruciale denkfout, want juist deze zorg wordt niet overgeheveld naar gemeenten. Gelden, ter beschikking gesteld aan de gemeenten komen namelijk uit de basisverzekering.
Bovendien wordt keuzevrijheid van verzekerden aan banden gelegd. Laagdrempelige, kortdurende, effectieve en kostenbesparende zorg zˇnder wachtlijsten is hierdoor alleen nog toegankelijk voor een kleine groep die het zich financieel kan veroorloven. Daarnaast wordt er rechtsongelijkheid gecreŰerd omdat dezelfde zorg voor volwassenen wŔl in de aanvullende verzekering vergoed blijft.

De kinder- en jeugdtherapeuten roepen Co÷peratie VGZ op om deze beslissing zo spoedig mogelijk ongedaan te maken en zodoende deze kwetsbare groep verzekerd te laten zijn van de voor hen broodnodige zorg. Immers, hulp op jonge leeftijd voorkomt langdurige en kostbare zorg op latere leeftijd.

Dit persbericht is onder de aandacht van Pia Dijkstra en Vera Bergkamp (kamerleden D66) gekomen. Tijdens de procedurevergadering VWS d.d. 1 oktober 2014 heeft Pia Dijkstra het bericht onder de aandacht gebracht en aan het kabinet gevraagd om hierop binnen een week schriftelijk te reageren.
Uit de besluitenlijst VWS d.d. 2 oktober 2014 blijkt dat dit verzoek is gehonoreerd. De brief moet voor de plenaire behandeling van de invoeringswet Jeugdwet zijn ontvangen.

VGZ ligt op dit moment dus zwaar onder vuur en wij kunnen voor nu even niet anders dan afwachten wat de reacties van VGZ en het kabinet zullen zijn. Mocht VGZ bij haar beslissing blijven dan zal de NFG het hier niet bij laten. Samen met andere beroepsverenigingen zullen wij hier tegen in protest gaan en daarbij publiekelijke acties niet schromen.

Tot op heden zijn er geen redenen om aan te nemen dat andere zorgverzekeraars het besluit van VGZ per 1-1-2015 zullen volgen.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.