NFG logo

Links
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook!

En volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:
officemanager@de-nfg.nl

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 74
Nieuws van het secretariaat 

Bereikbaarheid NFG-secretariaat
Op woensdag 10 september 2014 is het secretariaat van de NFG beperkt bereikbaar.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
 
Begin juli van dit jaar stuurden wij aan NFG-leden die nog géén zakelijke aansprakelijkheidsverzekering via ons hebben afgesloten een brief per e-mail waarin de voordelen van deze collectieve verzekering stonden weergegeven. In de brief stond vermeld dat wij deze verzekering vanaf 1 januari a.s. collectief voor alle NFG-leden hebben geregeld. Lees verder

Europese Associatie van Counselors 
De NFG is op dit moment bezig om lid te worden van de Europese Associatie van Counselors.
Het voordeel van dit lidmaatschap zit er onder andere in dat onze leden overal in Europa erkend worden door de andere organisaties die lid zijn van de ECA. Dat betekent bijvoorbeeld dat u zonder problemen in een ander Europees land aan de slag kunt of bijvoorbeeld klanten uit België of Duitsland kan gaan behandelen. Lees verder.

Contributie 2015 
De NFG heeft besloten haar contributieverhoging gelijk te houden aan de inflatie. Dit betekent dat de lidmaatschapskosten in 2015 240,-- euro bedragen. De kosten voor een aspirant-lidmaatschap bedragen 61,-- euro. Wij hebben nog geen premie doorgekregen van DAS inzake de collectieve rechtsbijstandverzekering. De verwachting is dat deze niet of nauwelijks zal stijgen. Een volledig overzicht van de tarieven vindt u op onze website.  
Bij- en nascholing 

  

Graag maken wij u attent op de volgende activiteiten die door NFG-leden worden aangeboden. Deelname aan deze activiteiten levert u voor de herregistratie 2 punten per dagdeel op (tenzij anders vermeld).   

 

Introductie workshop: 'Zelf coaching met Logosynthese'
Deze workshop wordt gegeven op 26 september 2014 te Otterlo. Kosten 145,-- euro (incl. hand-out, koffie, thee en lunch). Meer informatie.

Opstellingendag
Deze dag wordt georganiseerd op 9 oktober 2014 te Vught. Kosten 75,-- euro. Meer informatie.

Training "Weerbaarheid je eigen kleur"
Leer in vier dagen hoe je de "natuurlijke weerbaarheid" weer samen met het kind kunt herstellen. Start vanaf 9 oktober 2014 te Hengelos. Kosten 550,-- excl. BTW. Meer informatie.

Workshophoppen
Ben je werkzaam in de zorg of het onderwijs? Of heb je als 'ouder van' of 'ervaringsdeskundige' belangstelling? Iedereen is zaterdag 20 september van harte welkom bij de NFG in Assen voor het volgen van één (€ 20,-) of maximaal 3 workshops (€ 58,- incl. koffie/thee/lunch). Meer informatie.


Kijkt u ook eens op de agenda van onze website. Daar vindt u veel aanbod van bij- en nascholing, veelal aangeboden door grotere, landelijk opererende organisaties en scholingsinstituten waarmee wij samenwerken.  

Intervisiegroep gezocht
Mijn naam is Esther Kouw-Lanting. Werkzaam in mijn Praktijk De Rooz. Gericht op (pastorale) psychosociale hulpverlening aan gezinnen, kinderen, jongeren en moeders. Ik ben op zoek naar een intervisiegroep in de regio Noord-Holland, het liefst in de omgeving van Hoorn. Ik ben bereikbaar via info@praktijkderooz.nl
Ingezonden
Als lid van NFG wijs ik de leden op een TV programma dat men online kan zien over morbide obesitas. Dat programma heb ik samen met een TV team gemaakt. Lees verder.
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.