NFG logo

Links
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook!

En volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieusflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:
officemanager@de-nfg.nl

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 73
Nieuws van het secretariaat 
 
De schoolvakanties regio Noord zijn voorbij en alle werknemers van de NFG zijn uitgerust weer terug van vakantie. In de afgelopen periode is ons secretariaat ťťn week onbemand geweest. Wij hopen dat u hiervan geen hinder heeft ondervonden. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m donderdag tussen 8.30 - 13.30 uur, tel. 0592-820030. Op donderdagavond kunt u bellen tussen 19.30 - 21.00 uur tel. 06-22035751. Belt u buiten genoemde tijden of kunnen wij onverhoopt de telefoon niet beantwoorden dan kunt u altijd een bericht inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.   

Zorgverzekeraar Menzis 
Menzis verlangt van NFG-leden dat zij de vakgroep waarin zij staan geregistreerd (VPMW of VIG) vermelden op de nota. Hoewel dit eerder aan u is doorgegeven, gebeurt dit nog regelmatig niet volgens Menzis. Wij ontvingen een e-mail waarin Menzis aangeeft NIET meer te vergoeden wanneer de vakgroep waarin het NFG-lid is geregistreerd niet staat vermeld op de nota. Wat moet er allemaal op de nota staan? Raadpleeg onze site
Bij- en nascholing 

  

Graag maken wij u attent op de volgende activiteiten die door NFG-leden worden aangeboden. Deelname aan deze activiteiten levert u voor de herregistratie 2 punten per dagdeel op (tenzij anders vermeld).   

 

Opleiding Basisvertrouwen en hechting bevorderen middels ouder-kind bewegingsspel 2014-2015

In oktober 2014 start een nieuwe cursus in Rotterdam. Kosten v.a. 550,-- euro. Meer informatie.   

 

Avondsymposium "Kinderen helpen bij Verlies" 

Dit symposium wordt georganiseerd op vrijdagavond  

28 november as te Elst. Kosten 65,-- excl. BTW incl. dinerbuffet. Meer informatie.  

 

2-Daagse training "Omgaan met een onvervulde kinderwens voor professionals"

Deze training vindt plaats op 23 en 30 oktober as in Elst. Kosten 250,-- excl. BTW incl. lunch. Meer informatie

 

2-Daagse training "Omgaan met rouw en verlies voor professionals"

Deze training vindt plaats op 19 september en 3 oktober as in Elst. Kosten 250,-- excl. BTW incl. lunch. Meer informatie.   

 

Workshophoppen 

Zaterdag 20 september vindt bij de NFG in Assen de vierde editie plaats van het 'workshophoppen'. Met ruim twintig verschillende workshops worden professionals in de zorg en het onderwijs uitgenodigd kennis, talenten en vaardigheden met elkaar te delen. Meer informatie.  

 

Kijkt u ook eens op de agenda van onze website. Daar vindt u veel aanbod van bij- en nascholing, veelal aangeboden door grotere, landelijk opererende organisaties en scholingsinstituten waarmee wij samenwerken.  

Intervisiegroep/ intervisieleden gezocht regio Drenthe/ Groningen
Mijn naam is Ina Rademaker en ben in mijn praktijk in Rolde werkzaam als zowel individueel therapeut als relatietherapeut. Ik heb de afgelopen jaren enthousiast deelgenomen aan een intervisiegroep. Deze is i.v.m. individuele keuzes begrijpelijkerwijze beŽindigd. Ben daarom op zoek naar een bestaande groep waarbij ik mij kan aansluiten. Of misschien heb jij momenteel ook geen collega's en kunnen we samen een nieuw intervisieteam oprichten?
.
Je reactie graag mailen naar Ina Rademaker
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.