NFG logo

Links
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg ons ook op Facebook!

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast PSC Magazine verschijnt (onregelmatig) de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws. Wilt u iets bijdragen? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:
officemanager@de-nfg.nl

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 72
Nieuws van het secretariaat 

Zomervakantie regio Noord
Wij herinneren u er nogmaals aan dat op 5 juli a.s. in regio Noord de zomervakantie begint. In deze vakantieperiode is het kantoor van de NFG beperkt bereikbaar. In dringende gevallen kunt u de voicemail inspreken en bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Beantwoording van e-mail zal langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Vanaf
18 augustus is ons kantoor weer volledig bemand.

Presentatie Wim Janssen: "Beelden: de taal van het onbewuste" 
Op 23 mei jl. heeft Wim Janssen op de PsychoSociale Contactdag een workshop gegeven waar zeer veel belangstelling voor was. Hier treft u zoals beloofd de presentatie aan. De cliŽnttekeningen zijn om privacyredenen achterwege gelaten. Naar verwachting zal Wim op de PsychoSociale Contacten in 2015 (5 en 6 juni) wederom aanwezig zijn. Verderop in deze nieuwsflits vindt u informatie over de tweedaagse training "Werken met tekeningen in therapie en coaching" welke door Wim Janssen wordt gegeven.  
De NFG nu ook op LinkedIn     

Omdat verbinding voor de NFG een belangrijk speerpunt is in deze tijd waarin veel veranderingen plaatsvinden, kunt u ons sinds kort niet alleen op Facebook vinden, maar ook op LinkedIn. Met dit initiatief willen we het voor u als zorgondernemer op een simpele manier mogelijk maken, contact te leggen met collega's uit uw regio. Wij zullen alle NFG-leden in de komende periode benaderen om zich aan te sluiten, zodat u straks eenvoudig kunt zien wie er werkzaam is in uw regio. U kunt dan bijvoorbeeld samen uw gemeente benaderen en samen initiatieven ontwikkelen waarvan u al enkele voorbeelden heeft kunnen lezen in de laatste editie van PSC Magazine. Volg ons op LinkedIn.
 
Bij- en nascholing 

  

Graag maken wij u attent op de volgende activiteiten die door NFG-leden worden aangeboden. Deelname aan deze activiteiten levert u voor de herregistratie 2 punten per dagdeel op (tenzij anders vermeld).   

 

Tweedaagse training: Werken met tekeningen in therapie en coaching.

Deze training wordt gegeven op 13 september en  

4 oktober 2014 in Eindhoven. De kosten bedragen 140,-- euro excl. BTW, incl. lesmateriaal. Meer informatie.  

 

Kijkt u ook eens op de agenda van onze website. Daar vindt u veel aanbod van bij- en nascholing, veelal aangeboden door grotere, landelijk opererende organisaties en scholingsinstituten waarmee wij samenwerken.  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.