NFG logo

Links
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg ons ook op Facebook!

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast PSC Magazine verschijnt (onregelmatig) de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws. Wilt u iets bijdragen? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:
officemanager@de-nfg.nl

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 71
Nieuws van het secretariaat 
 
Zomervakantie regio Noord
Op 5 juli a.s. begint in de Noordelijke regio's de zomervakantie. In deze vakantieperiode is het kantoor van de NFG beperkt bereikbaar. In dringende gevallen kunt u de voicemail inspreken en bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Beantwoording van e-mail zal langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Vanaf 18 augustus is ons kantoor weer volledig bemand.

Uitslag enquête en PSC-dagen 2015
Hartelijk dank voor de reacties die wij op de enquête over de PSC dagen van 23 en 24 mei jl. hebben ontvangen. Dit geeft ons een goed beeld over uw belevenis van deze dagen.
Zoals beloofd geven wij u hierbij een samenvatting van de uitslag. Lees verder.

De volgende PsychoSociale Contactdagen zullen georganiseerd worden op 5 en 6 juni 2015. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 

NFG Website
Op de homepage van onze website plaatsen wij wekelijks interessante nieuwsberichten uit ons vakgebied. Neemt u eens een kijkje: www.de-nfg.nl 
Bij- en nascholing 

  

Graag maken wij u attent op de volgende activiteiten die door NFG-leden worden aangeboden. Deelname aan deze activiteiten levert u voor de herregistratie 2 punten per dagdeel op (tenzij anders vermeld).  

  

Jaartraining Seniorencoaching

Deze training (20 lesdagen) start in oktober 2014 te Scherpenzeel. De kosten bedragen 3.500,-- euro. Meer informatie.  

 

Coachcafé voor Coaches

Op 9 juli verzorgt gastspreker Martijn Vroemen een inspirerende, actieve avond over zijn expertise: Teamcoaching. De locatie is Elst en de entree bedraagt 35,-- euro. Meer informatie.

 

Kijkt u ook eens op de agenda van onze website. Daar vindt u veel aanbod van bij- en nascholing, veelal aangeboden door grotere, landelijk opererende organisaties en scholingsinstituten waarmee wij samenwerken.  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.