NFG logo

Links
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg ons ook op Facebook!

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast PSC Magazine verschijnt (onregelmatig) de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws. Wilt u iets bijdragen? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:
officemanager@de-nfg.nl

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 69
Nieuws van het secretariaat 
 
De PsychoSociale Contactdagen zijn weer achter de rug. Met grote tevredenheid kijken wij terug op deze twee dagen. De eerste foto's kunt u bekijken op onze facebookpagina én op de website www.pscdag.nl. De komende dagen zullen nog meer foto's worden geplaatst. 

Graag willen wij weten hoe onze bezoekers deze dagen hebben ervaren. Wilt u, wanneer u één of beide contactdagen heeft bezocht, een paar minuten tijd nemen om deze enquête in te vullen? Heel erg bedankt!

Enquête PSC-dagen 2014.

NFG-leden die een privé-verzekering bij OHRA met collectiviteitskorting hebben afgesloten krijgen binnenkort bericht van OHRA vanwege enkele veranderingen.

Tussen de organisatie van het workshophoppen en de NFG is een mooie samenwerking ontstaan. Op
20 september 2014 vindt in en rond ons pand in Assen een "editie Noord" van dit evenement plaats. Voor u een mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops of om zelf een workshop te organiseren. Lees meer.  
Bij- en nascholing 

  

Graag maken wij u attent op de volgende activiteiten die door NFG-leden worden aangeboden. Deelname aan deze activiteiten levert u voor de herregistratie 2 punten per dagdeel op (tenzij anders vermeld). 

 

Introductie workshop 'Stevig in je schoenen - lekker in je Vel!' Als alleen praten niet helpt..... 

Ontwikkel met kinderen en ouders spelenderwijs psychosociale vaardigheden met de methode "Ho, tot hier en niet verder...!"

Deze extra ingelaste workshop wordt georganiseerd op
13 juni te Ubbergen. De kosten bedragen 135 euro. Meer informatie.   

 

Workshophoppen editie Noord

Dit evenement vindt plaats op 20 september 2014 te Assen. Meer informatie.

 

Jaaropleiding Rouwbegeleider  voor professionals werkzaam in hulpverlening, zorg, (kinder)coaching en onderwijs. 
Deze opleiding start in september met een dinsdaggroep en in oktober met een zaterdaggroep te Zwolle. De kosten bedragen 1.350 euro. Meer informatie.

 

 

Kijkt u ook eens op de agenda van onze website. Daar vindt u veel aanbod van bij- en nascholing, veelal aangeboden door grotere, landelijk opererende organisaties en scholingsinstituten waarmee wij samenwerken.  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.