NFG logo

Links
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Volg ons ook op Facebook!

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast PSC Magazine verschijnt (onregelmatig) de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws. Wilt u iets bijdragen? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:
officemanager@de-nfg.nl

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 65
Nieuws van het secretariaat / nieuws over de PsychoSociale Contactdagen 23 en 24 mei 2014 
 
De programma's van beide contactdagen staan online. U kunt per dag bekijken wie wanneer welke activiteit verzorgt. Het programma van vrijdag 23 mei is aangevuld met een workshop verzorgd door Wim Janssen. Het beloven weer 2 boeiende, inspirerende maar ook gezellige dagen te worden.

Op de site www.pscdag.nl vindt u een plattegrond van de locatie en zelfs een virtuele tour. Aan de hand van het programma kunt u zo zelf alvast bekijken in welke zaal u wordt verwacht.

Voor de goede orde delen wij u mee dat het bezoeken van de contactdagen 6 scholingspunten per dag oplevert voor NFG-leden. Wij verwachten dan wel dat u de gehele dag aanwezig bent.

Aanmelden kan nog steeds via deze link! Na inschrijving ontvangt u een orderbevestiging en na betaling een betaalbevestiging. Deze betaalbevestiging is uw toegangsbewijs. Print deze dus uit en bewaar hem goed! 
  
Bij- en nascholing 

  

Graag maken wij u attent op de volgende activiteiten die door NFG-leden worden aangeboden.

 

Deelname aan één van deze activiteiten levert u voor de herregistratie 2 punten per dagdeel op (tenzij anders vermeld).

 

Basisopleiding Neurotherapie  
6-Daagse training vanaf 7 april. De training wordt gehouden te Hilversum. Meer informatie.

Coachcafé voor Coaches 
PSC 't Kan organiseert op woensdagavond 16 april het tweede Coachcafé te Elst. Entree 35,--. Meer informatie.
Intervisieleden gezocht

De intervisiegroep 'Bralim'in de omgeving van Tilburg in Noord-Brabant, zoekt nieuwe intervisieleden. De huidige groep bestaat uit psychosociaal therapeuten.
Interesse? Neem contact op met Liesbeth Spapens, 0652641880 of via liesbethspapens@home.nl
Intervisiegroep omgeving Zeist/Utrecht gezocht

Wegens opheffing van mijn intervisiegroep ben ik op zoek naar een intervisiegroep waar ik mij bij kan aansluiten of wil ik een nieuwe intervisiegroep in deze regio oprichten.
Ik ben maatschappelijk werker en werk ruim 9 jaar in mijn eigen praktijk, voornamelijk met volwassenen met verschillende psychische klachten. Ik zie jullie reacties graag tegemoet!
Sonja Koster, Zeist
De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.