NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
mail ons
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 57

Nieuws van het secretariaat 
Verderop in deze nieuwsflits stelt onze nieuwe collega Henk Kuhl zich aan u voor.
 
  
Bericht voor alle NFG-leden (ook aspirant-leden!);
Per brief, maar ook verschillende malen via de nieuwsflits hebben wij onze leden het SEPA-machtigingsformulier toegestuurd. Gebleken is dat wij vooral van onze aspirant-leden weinig ingevulde machtigingsformulieren retour hebben ontvangen.
  
De kosten van onze debiteurenadministratie zijn de afgelopen jaar sterk toegenomen. Toch heeft de NFG besloten de contributie voor haar leden in 2014 niet te verhogen. Wel is besloten om extra administratiekosten ad. 25,-- in rekening te brengen wanneer er door het NFG-lid géén machtiging is afgegeven. Deze kosten zullen ook aan onze aspirant-leden in rekening worden gebracht.
  
Wij geven onze leden nog éénmaal de gelegenheid om de NFG te machtigen middels dit machtigingsformulier. Eerder afgegeven machtigingen komen namelijk te vervallen. Stuur dit formulier voor 15 december 2014 naar;
  
NFG
Postbus 75
9430 AB  Westebork
  
Let erop dat uw IBAN-nummer juist wordt ingevuld. Deze bestaat altijd uit 18 tekens. Alleen juist ingevulde machtigingsformulieren kunnen door ons worden verwerkt.
  
Formulieren die wij na 15 december 2013 ontvangen kunnen niet meer door ons verwerkt worden.
  
RBNG heet vanaf 1 januari 2014 RBCZ
Vanaf 1 januari a.s. zullen de namen van de RBNG en TBNG veranderen in RBCZ en TCZ. Meer hierover leest u hier.
 
Facebook
Heeft u onze facebookpagina al bezocht? U  treft hier allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden. Geeft u ons een like?
 
Voorstellen
Graag wil ik mij aan u voorstellen als nieuwe medewerker van de NFG. Mijn naam is Henk Kuhl, ik ben 54 jaar en ben aangenomen voor de financiële administratie binnen de NFG. Ik heb 10 jaar bij een accountantskantoor gewerkt en in de jaren daarna nog bij verschillende bedrijven als hoofd administratie en controller. Bij de NFG werk ik doorgaans van dinsdag t/m donderdag. De rest van de week werk ik voor mijn eigen administratiekantoor.
  
De financiële administratie van de NFG was voorheen uitbesteed aan een belastingadviesbureau maar zal vanaf 1 januari 2014 volledig vanuit ons kantoor in Assen worden gevoerd. Het opzetten, inrichten en stroomlijnen van deze administratie is voor mij een uitdaging met als voornaamste doel het beheersen van de kosten voor de NFG.
  
Heeft u vragen op het gebied van uw contributiefactuur, termijnbetalingen etc. dan kunt u mij bereiken via e-mail administratie@de-nfg.nl of telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat (met uitzondering van de maandag) op 0592-820030.
  
Gratis (telefonische) workshop "Overvloedig veel klanten met je intuïtief geschreven website
null
  
Krijg jij geen klanten met je website?
Of komt jouw website maar niet van de grond, omdat je met het schrijven van de teksten worstelt?
Wervende websiteteksten schrijven kun je leren, ook op een intuitieve manier. Er zijn gewoonweg een aantal dingen nodig die je moet weten.

Hoe doe je dat dan?
Dat ga ik je leren in de MP3 van de GRATIS (telefonische) workshop 'Overvloedig veel klanten met je intuitief geschreven website', die 28 november plaats heeft gevonden.
Schrijf je via deze link http://hartenzielmarketing.nl/diensten/tws-klanten-met-intuitief-geschreven-website/  om de MP3 aan te vragen.

Hartelijke groeten, Annie Massop
Hart en Ziel Marketing
Open dag NEM Academy Breda                   

Op 12 januari a.s. van 13.30 tot 16.00 uur organiseren wij een Open dag.
Zoek je een opleiding tot Coach of Therapeut? Een Cursus? Een Retraite?
Kom dan naar de Open dag bij NEM Academy Breda. Je krijgt een enerverend en praktisch programma aangeboden dat een intense werking heeft.

Vrije inloop na aanmelding.
www.nemacademy.nl

Gratis training zelfontwikkeling                   

Wil jij het beste uit jezelf en het leven halen?
 
Kom dan naar de GRATIS Training Zelfontwikkeling van New Energy Movers op zondagmiddag
15 december a.s.

We leven in een hectische tijd, de crisis is aan haar top.
Alles lijkt te moeten en geld te kosten...
 
Nathalie van Spall en José van den Diepstraten van New Energy Movers willen de mensheid hierin tegemoet te komen. Zij hebben het initiatief genomen om een Gratis Training Zelfontwikkeling kado te geven aan 250 personen.

Nathalie & José zijn experts op dit gebied. Samen hebben zij in de loop der jaren reeds vele duizenden mensen begeleid, zowel individueel als in groeps-en teamverband.
Zij helpen mensen het beste uit zichzelf en het leven te halen door het delen van hun kennis en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling en innerlijke passie!
(Normaal is de investering van deze middag  € 50,00. Om het voor iedereen toegankelijk te maken is deze middag gratis.)
 
Op zondag 15 december 2013 wordt deze middag, van 13.30 tot 16.30 uur, gehouden in OC
De Vlieren in Breda. De toegang is dus gratis. Wel aanmelden via www.nemacademy.nl

(voor deze training krijgt u geen NFG-scholingspunten).

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.