NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
mail ons
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 56

Nieuws van het secretariaat 
In nieuwsflits 54 besteedden wij uitgebreid aandacht aan de zeer voordelige collectieve aansprakelijkheids-verzekering voor beroepen en bedrijven. Wij ontvingen hierop veel positieve reacties ťn veel NFG-leden hebben zich via het NFG-secretariaat aangemeld voor deze verzekering.
 
U kunt alle informatie over onze aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven nog eens nalezen op het inloggedeelte van onze website. Wilt u ook uw aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven via de NFG afsluiten? Dit kan nog steeds! Stuur voor 1 december een e-mail naar het NFG-secretariaat.
 
Verderop in deze nieuwsflits vindt u het registerpuntenformulier 2014 en belangrijke informatie over het aanvragen van de herregistratie in
december 2014. Leest u alle informatie alstublieft zeer zorgvuldig door.

SRBAG
Vorige week zonden wij u een brief waarin wij reageerden op de eerder verzonden nieuwsbrief van de SRBAG. Naar aanleiding van de door ons verstuurde brief kregen wij van de SRBAG al snel een e-mail waarin zij aangaven hun extra eisen omtrent de medische basiskennis voor de Psychosociaal Werkenden te laten vallen. Vandaag ontvingen de bij de SRBAG aangesloten organisaties een e-mail waarin dit nogmaals door de SRBAG wordt benadrukt. Hiermee zijn de toelatingseisen van de SRBAG weer gelijk gesteld aan die van de andere koepelorganisaties.
 
De NFG blijft echter met de twee koepelorganisaties SRBAG en RBNG samenwerken zoals wij u ook meegedeeld hebben. Bij de RBNG blijkt dat wij als volwaardig gesprekspartner worden aangezien en wij worden betrokken bij de door hen te nemen beslissingen.
 
Veel NFG-leden vragen zich af bij welke koepelorganisatie zij zich het beste kunnen aansluiten. Wij adviseren u deze keuze nu nog niet te maken. Opzeggen bij de SRBAG is op dit moment nog niet mogelijk aangezien zij een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar hanteren. U kunt bij de SRBAG dus pas per
1 januari 2015 opzeggen. U heeft nog alle tijd om alle ontwikkelingen af te wachten. En uiteraard houden wij u over deze ontwikkelingen op de hoogte.
 
Facebook
De NFG heeft sinds kort een facebookpagina. U treft hier allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden. Geeft u ons een like?
Herregistratie lidmaatschap NFG                  

Hierbij treft u het registerpuntenformulier aan voor 2014. U treft dit formulier ook aan op de ledenpagina van onze website. U hoeft uw herregistratie pas aan te vragen voor 15 december 2014.

 

Zoals eerder aangekondigd is de NFG voornemens haar bijscholingsbeleid bij te stellen. Wij geven er sterk de voorkeur aan dat u bijscholing volgt welke een accreditatie heeft van bv SKB, SNRO of grotere landelijke instellingen zoals het NIP, NVMW etc.

Over het accrediteren van de bij- en nascholing is de NFG dit jaar veelvuldig in gesprek geweest met de accreditatie instituten. Wij realiseren ons dat het aanbod van geaccrediteerde bijscholing op dit moment te weinig is om dit volledig verplicht te stellen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat onze leden wel een ruime keus hebben om zich bij te scholen op dat vlak waar de interesse ligt. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de gevolgde bijscholing kwalitatief van hoog (HBO-) niveau is.

Daarom adviseren wij onze leden dringend om bij de keuze van bij- en nascholing wel te bekijken of het mogelijk is om geaccrediteerde scholing te volgen. Informeert u dus bij de aanbiedende instellingen altijd of er een accreditatie is (aangevraagd). Het is voor alle partijen en voor het vakgebied belangrijk dat er naar het niveau van de bijscholing is gekeken door een onafhankelijke partij.

 

Op het herregistratieformulier staat uitgelegd op welke gebieden u in 2014 punten dient te behalen en hoe de punten worden verdeeld. Wij zetten hieronder alles nog even voor u op een rijtje;

 

 • Volg bij voorkeur geaccrediteerde bij- en nascholing
 • Alleen bij- en nascholing gericht op het psychosociale en/of natuurgeneeskundige werkveld wordt erkend door de NFG
 • Bij- en nascholing gericht op zelfontwikkeling / zelfontplooiing wordt niet erkend door de NFG
 • Bij- en nascholing op het gebied van reading, (chakra)healing, gebedsgenezing, klankschaaltherapie etc. wordt niet erkend door de NFG
 • Bij twijfel, raadpleeg het NFG-secretariaat
 • Op jaarbasis dient u minimaal 4 dagen of 8 dagdelen bijscholing te volgen (u krijgt 2 punten per dagdeel van minimaal 3 uur, totaal minimaal 16 punten)
 • Op jaarbasis neemt u minimaal 12 uur deel aan een intervisiegroep (1 punt per uur, minimaal 12 punten)
 • Op jaarbasis leest u minimaal 2 vakgerichte boeken (1 punt per boek, minimaal 2 punten)
 • In totaal dient u op jaarbasis minimaal 30 punten te behalen, verdeeld over de wijze zoals hierboven genoemd
 • Haalt u meer dan de vereiste 30 punten dan kunt u deze in principe niet overhevelen naar het volgende jaar
 • Van bij- en nascholing dient u een bewijs van deelname aan te leveren.
 • Van de deelname aan een intervisiegroep dient u bewijs aan te leveren middels dit formulier welke u ook aantreft op de ledenpagina van onze website
 • Van de gelezen boeken dient u een aankoop- of uitleenbewijs aan te leveren. Eventueel volstaat een kopie van de voorzijde van het boek. Het is niet noodzakelijk om een uittreksel aan te leveren.
 • Eenmaal per 2 jaar dient u het herregistratieformulier met de bewijsstukken op te sturen naar het secretariaat van de NFG.
 • De eerstvolgende inleverdatum is
  15 december 2014.
 • Wanneer u geen herregistratie aanvraagt, wordt uw NFG-lidmaatschap beŽindigd per
  1 januari 2015. Uw contributie over 2015 bent u wel verschuldigd.  
 • Vrijstelling voor het behalen van (een gedeelte van) de benodigde punten wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en na schriftelijk verzoek toegekend door het bestuur van de NFG.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan bij voorkeur per e-mail contact op met het NFG-secretariaat.

Workshop 'Spelen met Axen'                   

Marieke Mulders

organiseert de workshop 'spelen met de axen'

Datum voor de basisdag:

Vrijdag 6 december 2013

 

Adres:

Blokland 125 Montfoort

"Spelen met de axen' is een speelse, interactieve en creatieve workshop.

Aan het eind van deze inspirerende dag heb je:

 • een beeld gekregen van de "Stad van Axen" en kennisgemaakt met alle stadswijken en hun totemdieren
 • Gevoeld welke krachten er in elke stadswijk opspelen door actieve en creatieve oefeningen en activiteiten
 • Zicht op de eigen stijl(en) die je geregeld inzet in interactie met anderen

De kosten van deze workshop zijn € 75,00 ex BTW

Na het volgen van de basisdag is er mogelijkheid tot een 3 daagse verdiepingstraining

 

Meer informatie:

www.kik-counseling.com of stuur een mail naar kindercounseling@gmail.com  

Coach met een missie

Thea van dam organiseert vanuit COACHING UNIQUE:
Eendaagse workshop: kernpunten
Assertief  -  Innovatief -  specifiek  ondernemend
Locatie:  Molenstraat  67A, LIENDEN
Aanmelden kan voor alle komende : vrijdagen en  zaterdagen  in nov. dec. 2013
(2014 krijgt een vervolg: bij goedkeuring SNRO)
Doorgang vanaf 6 pers.- maximaal 10 pers.
Selectie op aantal inschrijvingen, maakt een uitnodiging / gegarandeerd bericht terug!

 

Programma onderdelen :

10.00-10.30 welkom

Koffie / thee in de vorm van high tea

11.00-13.00 start lezing

Presentatie in powerpoint: met toevoeging marketing

Interactie/vragenronde -Tips en tops

13.00-14.00 lunch wordt verzorgd (Dieet aangeven bij inschrijving)

14.00-15.00 sparren tijdens een wandel-coaching - in overleg  (indien noodzakelijk, eigen mobiliteits-benodigdheden meenemen)

Wanneer regen, vullen we dit uur met voorbeeldsessies

Na 15.00 is er nog tijd om te netwerken, intervisie-groepjes te vormen,

eyeopener voor keuze specialisatie te delen.

16.00 UUR AFSLUITING

 

Met name het enthousiasme in de regio, maakt dat ik deze workshop nu ook elders inzet.


Aanmelding: korte  persoonlijke omschrijving van interesse/prioriteiten,  
Naar: t.van.dam@live.nl  

Bij onduidelijkheid tel.no. 06 54 90 39 78
Studiepunten conform de NFG-norm op aanvraag
Kosten: € 160,- (ALL-INN + certificaat van deelname)

  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.