NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
mail ons
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 55

Nieuws van het secretariaat
In september 2013 hebben onze leden van de SRBAG een nieuwsbrief ontvangen. De voorzitter van de NFG, dhr. Rick Denkers, heeft naar aanleiding van enkele reacties van onze leden een brief opgesteld aan al onze leden. Deze brief zal volgende week per mail naar u worden toegestuurd. Houd uw mailbox dus in de gaten.
  
Laatste herinnering insturen SEPA-machtigingskaart
Enige tijd geleden heeft u van de NFG een (nieuw) machtigingsformulier per post ontvangen. Deze machtiging voldoet aan de nieuw gestelde eisen. Uw eventuele eerder afgegeven machtiging komt te vervallen. Om de kosten van onze debiteurenadministratie te beperken hebben wij besloten om 25 Euro administratiekosten in rekening te brengen wanneer u er voor kiest om niet per incasso te betalen. Daar staat tegenover dat wij de contributie in 2014 niet zullen verhogen.
Heeft u uw machtigingsformulier nog niet ingevuld en opgestuurd, dan krijgt u hiervoor nog enkele dagen de tijd tot uiterlijk 18 november as.
  
Verder vragen wij graag uw aandacht voor de training "Omgaan met dilemma's bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling". Deze training gaat in januari 2014 weer van start en bevelen wij ten zeerste aan. De studie levert u 10 studiepunten op, een mooi begin voor 2014! U leest meer in het PSC Magazine over deze training en hieronder in deze nieuwsflits.
Uw advertentie in PSC Magazine?

Biedt u een cursus, nascholing of opleiding aan voor vakgenoten? En wilt u dit graag onder de aandacht brengen van uw vakgenoten om meer inschrijvingen te realiseren?

 

PSC Magazine biedt NFG-leden hiervoor een laagdrempelige mogelijkheid. U kunt uw bericht plaatsen in PSC Magazine in de vorm van een 1/8 paginablok. Dit kan al vanaf een bedrag van slechts 65 euro per plaatsing (bij 6 plaatsingen). 

 

Daarnaast zetten wij uw bericht op de website van PSC Magazine en op de facebookpagina van PSC Magazine, zodat uw boodschap via verschillende media op meerdere momenten onder de aandacht komt.

 

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Reageer dan voor 1 december 2013 en ontvang een korting van 100 euro! In plaats van 390 euro (excl BTW) betaalt u slechts 290 euro (excl BTW) voor 6 plaatsingen.

 

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op: contact@pscmagazine.nl of 079-7600 338 / 06-23 63 38 65

Tweedaagse training Omgaan met dilemma's bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling                   

Geweld signaleer je zelden; je signaleert zorg. En daar begint de meldcode mee.  
Laat je scholen!

 

Momenteel is er veel aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en er wordt ook van u als professional verwacht dat u zich daarin verdiept. Mogelijk denkt u "ik zie nooit signalen van gezinsgeweld in mijn praktijk!". Dat kan kloppen want mensen lopen er niet mee te koop en ontkennen het veelal. Wat u wél kunt signaleren zijn de zorgen die u heeft over de ontwikkeling van een kind, het gedrag van een ouder of de gang van zaken in een gezin. En met het signaleren van die zorgen begint het volgen van de stappen van de landelijke meldcode.  

 

Geweld binnen gezinnen is het meest voorkomende geweldsprobleem in Nederland en heeft grote en vaak langdurige gevolgen voor alle betrokkenen. Sinds
1 juli 2013 wordt van alle professionals in onder andere zorg en welzijn verwacht dat zij handelen op het moment dat zij vermoedens hebben van geweld in een gezin. Daarvoor is de wet 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' in het leven geroepen.

 

Dat handelen gaat niet vanzelf; als professionals ervaren we allerlei belemmeringen om ons te bemoeien met het privéleven van onze cliënten. Wat u wel en niet kunt en dient te doen als u zorgen hebt over een kind, een ouder of een gezin, kunt u leren. Blijf niet met uw zorgen zitten.

 

U wordt aangeraden om zich te scholen op het handelen volgens de Meldcode. De inspectie van de gezondheidszorg doet steekproefsgewijs onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van de meldcode bij professionals en zal dat blijven controleren.

 

De NFG biedt de tweedaagse training aan Omgaan met dilemma's bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze cursus heeft ruimschoots bewezen professionals erg goed voor te bereiden op het hanteren van vermoedens van gezinsgeweld bij cliënten. Als u deze training heeft gevolgd voldoet u aan alle eisen die de Wet Meldcode aan u stelt.  De training is geaccrediteerd voor 10 punten door de NFG. De training vindt plaats op
17 en 31 januari in Nijkerk.

 

Voor meer info over de training, de docent, kosten en aanmelding zie www.nfgcursus.nl

Intervisiegroep gezocht                   

 

Hallo collega's,

 

Ik ben Marjorie Vlaar, vrijgevestigd maatschappelijk werker en coach met paarden. Ik werk in Franeker en omgeving. Ik zou mij graag aan willen sluiten bij een intervisiegroep in Friesland. Of ik zou er een op willen richten. Wie heeft interesse? zie ook mijn website: www.itersolutions.nl

Intervisiegroep in regio Tilburg heeft plaats voor een nieuw lid                   

De huidige groep heeft een gevarieerde samenstelling:

Zes coaches en therapeuten; werkend vanuit verschillende methoden en benaderingen; lid van verschillende beroepsverenigingen; allen zijn ZZP-er.

 

De intervisie is één keer per maand, op maandag van 16.00 tot 18.00 uur. (In principe op de eerste maandag van de maand.)

 

Er is plaats voor een nieuw lid: regio Tilburg; ten minste enige jaren praktijkervaring; ZZP-er; en lid van een landelijk erkende beroepsvereniging.

 

Voor inlichtingen en aanmelden: Adriaan van der Elst (lid NVPA), 06 - 155 77 510, a.vanderelst@HetSandelhout.nl

www.HetSandelhout.nl  

Eendaagse Workshop: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering                   
Conny v.d. Wulp

Conny van der Wulp organiseert;

Eendaagse workshop: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering

Datum: 24 januari 2014

Adres: Buitenkruier 7, 1841 EP,

Stompetoren (Schermer)

In deze workshop komen aan de orde, en maak je

kennis met:

de belangrijkste theoretische uitgangspunten,

de oplossingsgerichte grondhouding, een aantal

veelgebruikte basisinterventies en de opbouw van een

oplossingsgericht gesprek.

2 dagdelen, gecertificeerd en geaccrediteerd door de SKB,

studiepunten conform de NFG-norm.

kosten: € 155,- (incl. handout, benodigd materiaal, koffie, thee, lunch

en certificaat van deelname, excl. btw).

Voor alle studerenden en leden van de NFG geldt een

korting van 10%!


Meld je je aan voor 15 december, dan geldt een korting van 15%!

Meer informatie: www.vertrouwopjevleugels.nl

of 06- 34056463  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.