NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
mail ons
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 53

Nieuws van het secretariaat
Inmiddels is onze nieuwe collega Henk Kuhl bij ons aan de slag. Hij zal zich gaan verdiepen in onze boekhouding en dat eigen gaan maken. Binnenkort stelt Henk zich aan u voor.
  
Naar aanleiding van de onlangs verstuurde brief krijgen wij regelmatig vragen van leden. De meest gestelde vragen zal ik hierbij met u bespreken;
  
 • Wanneer u niet op tijd bent met het doorvoeren van de wijzigingen in bv AGB-codes is dit niet direct een probleem. Wij zullen ze later alsnog doorgeven aan de koepelorganisatie SRBAG en zij hebben toegezegd dit alsnog te verwerken en door te geven aan VGZ voor een juiste vermelding in de zorggids. In oktober wordt de zorggids niet gemuteerd maar hierna worden mutaties weer verwerkt.
 • Wanneer u uw mailadres op de website heeft gewijzigd dient u met dit nieuwe mailadres in te loggen op de site. Het wachtwoord blijft hetzelfde zoals vermeld in de brief die u van ons heeft ontvangen. Bent u dit wachtwoord kwijt? U kunt het opvragen door uw mailadres in voeren.
 • Wij proberen zo snel mogelijk de vele machtigingskaarten die wij op dit moment ontvangen te verwerken. Hier kunnen enkele dagen overheen gaan. Op het moment dat wij uw machtigingskaart verwerken, ontvangt u hiervan een e-mail. Ook kunt u de ontvangstbevestiging zien nadat u inlogt. Hoort u te lang niets van ons dan is er iets niet goed gegaan met de postverzending. U kunt een nieuw machtigingsformulier opvragen bij Carry Huijink via officemanager@de-nfg.nl
 • Alle machtigingsformulieren moeten voor
  1 november a.s. in ons bezit zijn. Machtigingen die wij na deze datum ontvangen worden niet meer verwerkt. U ontvangt dan een factuur en dient deze zelf voor de gestelde termijn te betalen. Er zullen hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht zoals gesteld in onze brief d.d. 17 september jl.
 • Wij hebben gezien dat sommige leden 2 internetadressen invoeren. Wanneer u dit heeft gedaan zal de link bij uw naam op onze site niet meer werken. Uw cliënten kunnen dan niet meer doorklikken naar uw website.  
Coachcafé voor Coaches                   

 

PSC' t KAN nodigt je graag uit voor het eerste Coachcafé voor Coaches.

 

 • Maandagavond 28 oktober van 19.00 tot 21.30 uur.
 • Onderwerp; 'Vitale Veerkracht bij Verlies en Verandering op de werkvloer'.
 • Gastspreker: Jakob van Wielink, verliesdeskundige, trainer, coach en opleider.
 • Hij is mede- auteur van de boeken 'Aan de slag met verlies, Coachen bij veranderingen op het werk' en 'Over de rooie. Emoties bij verlies en veranderingen op het werk'.
 • Entree;  € 49,50 incl. het boek 'Aan de slag met verlies'.
 • Betaling vóór 18 oktober naar :
  NL77 RABO  0151.3300.18 t.n.v. PSC t KAN
 • o.v.v. Coachcafé voor Coaches met vermelding van je naam.
 • Avond gaat door bij een minimum aan 20 deelnemers.

 

Locatie:

 

Café bij Tante,

Stationsstraat 5

6662 BA Elst     (Gelderland)

 

We zien er naar uit je te ontmoeten, onze gedachten en wensen te kunnen bespreken m.b.t. het Coachcafé en je naar huis laten gaan met een nog frissere kijk op jezelf en anderen als coach.

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.