NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
mail ons
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 48

 

Allerlaatste nieuws omtrent de contactdagen;
Morgen en overmorgen is het zover, de Psychosociale Contactdagen van de NFG. Op beide dagen mogen wij ruim 100 bezoekers verwachten.
 
Aanmelden is nog steeds mogelijk!
 
Het beloven inspirerende dagen te worden met interessante lezingen, workshops, een "bioscoop" Ún een boekenmarkt met een zeer ruim aanbod. Voor koffie, thee, een heerlijke lunch en een drankje wordt gezorgd.
 
Neemt u het programma nog even van te voren door? Ook de films die wij vertonen staan op de site.
 
U bent van harte welkom vanaf 8.45 uur bij de Schakel in Nijkerk. Wij wijzen u er nogmaals op dat de zaaldeur sluit om 9.30 uur zodat wij de lezer en de bezoekers hierna niet meer zullen storen.
 
Heeft u nog een NFG-muurschild met het oude logo? U kunt dit kosteloos omruilen voor het nieuwe schild.
 
Vergeet u niet uw betaalbewijs/bestelbevestiging welke u per e-mail is toegestuurd mee te nemen? Deze wordt bij de ingang door ons afgestempeld.
 
De medewerkers van de NFG kijken uit naar de contactdagen en hopen persoonlijk kennis met u te maken!
 
Zoals in de vorige nieuwsflits aangekondigd zouden wij onder de laatste aanmeldingen voor de Psychosociale Contactdagen een viertal boeken verloten. De loting heeft inmiddels plaatsgevonden en de boeken zijn gewonnen door mw. Hollander, mw. Bos, Mw. Ketelaar en dhr. Arissa. Gefeliciteerd. U heeft inmiddels een bericht hiervan per e-mail ontvangen en kunt de boeken afhalen op de contactdagen bij Carry Huijink.  
Logiteam gaat graag met u in gesprek                   
 

De NFG en IT-partner Logiteam lanceren op

1 juni de nieuwe website van de NFG waarbij voor u als NFG-lid meer en snellere service geboden gaat worden.Vele documenten zullen digitaal worden opgeslagen zodat deze gemakkelijk door de medewerkers (en uzelf) geraadpleegd kunnen worden.

 

Zoals aangekondigd is er een nieuw zeer krachtig softwarepakket samengesteld waar u als NFG-lid uw voordeel mee kunt doen.

Vertegenwoordigers van Logiteam zijn op de PSC dagen aanwezig en zetten graag hun kennis op automatiseringsgebied in om u te ontzorgen. Stel gerust vrijblijvend uw vragen, zij helpen graag.

Voorproefje van het afspraaksysteem? neem een kijkje op http://loginfg.nl

Opleiding tot Kernvisiecoach (zomertraining)

Bouman Coaching

organiseert de Opleiding tot Kernvisiecoach zomertraining

Datum: 12, 13, 15 en 16 augustus en 7 september
Adres: Wierickewijk 1, 3831 MA Leusden

 

Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren: visueel, auditief, kinesthetisch en digitaal. We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren in het gebruik van deze systemen. Kinderen met leerproblemen hebben vaak een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken, terwijl het onderwijs ingericht is om auditief/digitaal informatie over te brengen. Dit sluit niet aan. Zouden deze kinderen de informatie op een andere wijze aangeboden krijgen, dan gaan ze met sprongen vooruit. De Kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via hun voorkeursysteem opgenomen kan worden en laat daarmee kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijn geheugen.

 

Wilt u uw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen? Werkt u met kinderen en wilt u hen helpen om het leren eenvoudiger te maken?

Het toevoegen van de Kernvisie methode aan uw bestaande kennis stelt u in staat om veel kinderen te helpen met leerproblemen als dyslexie en dyscalculie, concentratieproblemen, belemmerende overtuigingen en negatief zelfbeeld.

 

Meer informatie: opleiding.kernvisiemethode.nl

  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.