NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 44

 

Van het secretariaat;
Hoewel wij eerder aandacht hebben besteed aan de DAS rechtsbijstandverzekering, krijgen wij hier nog regelmatig vragen over. Vandaar dat wij in deze nieuwsflits hier wederom uw aandacht voor vragen. In onderstaande tekst vindt u de informatie welke voor u van toepassing is. Neemt u dit alstublieft goed door en bewaar deze nieuwsflits in uw administratie zodat u dit na kunt lezen op het moment dat u gebruik wilt maken van de rechtsbijstandverzekering. Wij raden u aan de pdf-documenten (algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden) uit te printen en toe te voegen aan uw documentenmap. Zodra onze website een eigen inloggedeelte heeft voor onze leden, zullen wij alle informatie hier ook online neerzetten.
 
Verder zijn wij verheugd u te kunnen melden dat wij voornemens zijn een tweede cursus "Omgaan met dilemma's bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling" te starten in Waalwijk op 8 en 22 juni as. Verderop in deze nieuwsflits leest u meer over deze cursus en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
31 mei en 1 juni 2013
Psychosociale Contactdagen NFG

Heeft u zich al opgeven voor onze contactdagen op 31 mei en 1 juni a.s. te Nijkerk? Zo niet, het kan nog steeds!

 

Het beloven weer inspirerende en boeiende dagen te worden met interessante lezingen en workshops.

 

Het bezoeken van de contactdag levert u 6 PE punten op. Komt u beide dagen dan krijgt u uiteraard 12 PE punten.

 

U bent van harte welkom!

 

Aanmelden en meer informatie

  
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Per 31 december 2012 bent u als NFG-lid verzekerd van bijstand bij juridische en financiŽle geschillen. Graag brengen wij de onderstaande informatie over DAS onder uw aandacht.

 

Dekking

Onder de rechtsbijstandverzekering van DAS vallen geschillen op uiteenlopende rechtsgebieden. Om u een idee te geven waar u tegen verzekerd bent, schetsen we hieronder een aantal voorbeelden:

Gezondheidsrecht: u kunt het als zorgverlener niet altijd goed doen. PatiŽnten en/of ouders klagen over de door u uitgevoerde behandeling. DAS staat u bij in tucht- en strafzaken.

Contractenrecht: als ondernemer heeft u te maken met leveranciers en afnemers. Bij onvrede valt u terug op de afspraken in het contract en de bijbehorende voorwaarden. DAS behandelt geschillen rondom contractuele zaken.

Onroerend goed en verhaalsrechtbijstand: bij uitbreiding van uw praktijkruimte gaat er iets mis. De aannemer houdt zich niet aan de afspraken en u zit met schade en een praktijk waar u niet in kan werken. DAS treedt voor u op tegen de aannemer en verhaalt de geleden materiŽle en immateriŽle schade.

Bestuursrecht: u heeft een vergunning bij de gemeente aangevraagd voor een praktijkruimte aan huis. Deze wordt afgewezen op basis van ongegronde redenen. DAS staat u bij op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen en/ of tarieven van de gemeente.

Incasso: een oud-cliŽnt van u heeft de laatste factuur van zijn behandeling nog niet betaald. Na meerdere keren aanmanen, blijkt hij te zijn verhuisd. DAS incasseert uw openstaande vorderingen op basis van No Cure No Pay.

 

Voor een volledig overzicht van de dekking van deze polis, verwijzen wij u naar de algemene en bijzondere polisvoorwaarden van DAS onderaan deze tekst.

 

Zaak aanmelden

Via de website www.das.nl kunt u uw zaak aanmelden of uw incassovordering indienen. Neemt u hiervoor eerst contact op met het secretariaat van de NFG. Zij adviseren u in de te nemen stappen en voorzien u van het polisnummer van de verzekering bij DAS.

 

Zorgdesk

Voor al uw (advies)vragen en vragen over lopende zaken kunt u terecht bij de NFG-Zorgdesk van DAS. Op telefoonnummer 020- 651 8830 krijgt u persoonlijke ondersteuning. Eventueel is dit de schakel met een juridische of financiŽle specialist.

 

Indien u vragen of een inhoudelijke reactie wilt geven, vernemen wij deze graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rick Denkers

Voorzitter Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

  

Algemene voorwaarden DAS Rechtsbijstandverzekering

 

Bijzondere voorwaarden DAS Rechtsbijstandverzekering

Tweedaagse training Omgaan met Dilemma's bij vermoedens van  huiselijk geweld en kindermishandeling

In maart 2013 heeft de NFG in samenwerking met Annemiek Beck van Wereld Partners deze training verzorgd op onze locatie in Assen. Hierop hebben wij erg enthousiaste reacties van de deelnemers ontvangen. Dit heeft ons doen besluiten om de cursus (o.v.b. van voldoende deelnemers) nogmaals te organiseren en wel op een prachtige locatie in Waalwijk.

  

Tijdens deze tweedaagse training leert u als hulpverlener hoe om te gaan met huiselijk geweld en met het protocol. In het PSC Magazine van december 2012, op de website www.nfgcursus.nl en in onderstaand document leest u meer over de training en het belang tot het volgen hiervan. Deze training levert voor NFG-leden 10 PE punten op (2 punten per dagdeel en 2 punten voor de huiswerkopdrachten).

 

O.v.b. van voldoende aanmeldingen wordt deze training gegeven op 8 en 22 juni a.s. te Waalwijk. Meldt u snel aan via onderstaande link, want vol = vol.

 

MEER INFORMATIE

 

AANMELDEN

 

Mocht u nog vragen hebben over deze training. Mail dan met Carry Huijink; officemanager@de-nfg.nl

deBabycoach

Start opleiding deBabycoach

Een bijscholing voor professionals

 

In augustus 2013 start de gloednieuwe opleiding voor deBabycoaches. Een kortdurende, gespecialiseerde cursus voor professionals die ondersteuning willen bieden aan ouders van pasgeborenen.

 

Veel nieuwe ouders zoeken ondersteuning bij vragen die zij hebben over hun baby. Daarop krijgen ze vaak verschillende of eenzijdige adviezen en voelen zich regelmatig onbegrepen. deBabycoachģ biedt laagdrempelige, professionele ondersteuning. Zij is gericht op het uitbreiden van kennis bij ouders over de ontwikkeling van baby's, het vergroten van de vaardigheden in het kijken en omgaan met hun baby en het versterken van het zelfvertrouwen. Eťn professional voor verschillende vragen.

 

In de 6-daagse opleiding tot deBabycoachģ leer je nauwkeurig observeren, deskundig analyseren en vanuit betrokkenheid adviseren. deBabycoachģ werkt met ouders van baby's tot en met 12 maanden, vanuit een complementaire visie. Hiermee is zij een aanvulling op het consultatiebureau en de hulp van huisarts of kinderarts. Het is een praktische opleiding waarbij je veel nieuwe inzichten krijgt aangereikt en vaardigheden ontwikkelt die direct bruikbaar zijn in de praktijk.

 

De opleiding wordt gegeven op donderdag of vrijdag in een groep van maximaal 12 deelnemers en kost

€ 749, inclusief koffie en thee, cursusmaterialen, oefeningen en certificering.

Meer informatie: www.debabycoach.com

Intervisieleden gezocht;

Wij Anne Vernooijs en Yvonne van Oostrom zoeken enthousiaste leden voor onze intervisie groep, regio Utrecht.

 

Wat doen wij:

Anne Vernooijs is creatief therapeut, kunstzinnig counselor en in opleiding voor TA psychotherapeut.

Yvonne van Oostrom is coach / counselor.

Wij werken beide met zowel kinderen als volwassenen.

 

We vinden het leerzaam wanneer er verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.

De bijeenkomsten vinden in principe in Amersfoort plaats.

 

Wanneer je interesse hebt mail ons dan:

info@star-counseling.nl / info@belly-talk.nl 

Summerschool juni 2013 voor coaches en counsellors

21 juni t/m 23 juni 2013

 

In de Pouwelshoeve in Nijeveen, Drente wordt dit jaar de 3e editie van de Summerschool voor coaches en counsellors georganiseerd.

De Summerschool is geaccrediteerd voor 20 punten van de ABvC en 8 punten van de NFG.

Het thema van deze 2-daagse Summerschool is: 'Alles is familie'

Voor meer informatie en inschrijven kun je terecht bij


Dit is een evenement van Trudy van Bochove en Antoinette Kuiper - van der Mechť, met medewerking van co-creators Marianne Campagne en Rachelle Tjin-A-Djie.

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.