NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 42

 

Psychosociale Contactdagen 2013

Op 31 mei en 1 juni a.s. organiseert de NFG weer haar jaarlijkse contactdagen in Nijkerk. Het programma hiervoor is zo goed als rond en vindt u op onze website pscdag.nl (wijzigingen voorbehouden)

 

Het beloven weer inspirerende dagen te worden waarop u interessante lezingen/workshops kunt bijwonen en veel collega's kunt ontmoeten. En uiteraard zijn de medewerkers van de NFG op deze dagen ook aanwezig.

 

U bent op beide dagen van harte welkom vanaf 08.45 uur. Om 9.30 uur starten wij met het programma in de grote zaal. Het is hierna niet meer mogelijk om de zaal te betreden. Omstreeks 16.30 / 16.45 uur zullen beide dagen afgelopen zijn.

 

10% Korting 

Aanmelden kan via onze website. Wanneer u zich NU aanmeldt, ontvangt u 10% korting op de toegangsprijs. Deze actie loopt t/m maandag 8 april a.s. Vanaf dinsdag 9 april zal deze korting niet meer aan u in rekening worden gebracht.

 

Let op:

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een betaalbewijs. Dit betaalbewijs is tevens uw toegangsbewijs en dient u mee te nemen naar de contactdagen. Ter plekke zullen NFG-medewerkers uw toegangsbewijs voorzien van een stempel. Dit bewijs kunt u dan houden en tzt meesturen bij de aanvraag voor herregistratie.

Voor NFG-leden geldt dat het bezoek van één van de contactdagen u 6 PE-punten oplevert. Wanneer u beide dagen komt, krijgt u dus 12 PE-punten!

 

Ben u nog in het bezit van het oude muurschild van de NFG (met ons oude logo) neem dit dan mee. U kunt dit kosteloos omruilen tegen het nieuwe schild.

 

Meldt u nu aan en ontvang 10% korting. Ook dit jaar geldt VOL=VOL

 

 Aanmelden

 

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.