NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 39
  
Nieuws van het NFG secretariaat

Wij krijgen veel vragen over de polis van DAS. Op kantoor van de NFG ligt ťťn collectieve polis die voor alle NFG-leden geldt en in het bezit blijft van de NFG. De polisvoorwaarden hebben wij eerder aan u toegestuurd in nieuwsflits nr. 36-2012. In deze nieuwsflits staat ook vermeld hoe u een zaak kunt aanmelden bij DAS. Leest u deze nieuwsflits dus (nogmaals) goed na.

LET OP!

Op 5 februari j.l. is het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen in de Tweede Kamer. Alle partijen ondersteunen het wetsvoorstel. Deze wet heeft belangrijke consequenties voor alle professionals in zorg en welzijn.
Vanaf 01-07-2013 bent u volgens deze wet verplicht om te handelen volgens de stappen van de meldcode als u in het gezin van uw cliŽnt huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt.

U wordt aangeraden om zich te scholen op het handelen volgens de Meldcode. De inspectie van de gezondheidszorg doet nu al steekproefsgewijs onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van de meldcode bij professionals en zal dat in de toekomst blijven controleren.

 

De NFG biedt de tweedaagse training aan Omgaan met dilemma's bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze cursus heeft ruimschoots bewezen professionals erg goed voor te bereiden op het hanteren van vermoedens van gezinsgeweld bij cliŽnten. Als u deze training heeft gevolgd voldoet u aan alle eisen die de Wet Meldcode aan u stelt. De training levert bovendien 10 studiepunten op voor NFG-leden. Voor de eerstkomende training op 8 en 22 maart in Assen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich ook alvast op een wachtlijst laten zetten voor volgende trainingen.

 

Voor meer info over de training, de docent, kosten en aanmelding klik hier.

 

 

  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.