NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 31

Geachte lezer, 

Zoals u wellicht in de laatste PSC heeft kunnen lezen, organiseert de NFG in samenwerking met diverse opleidingsinstituten cursussen  en workshops voor haar leden en andere geïnteresseerden. De website www.nfgcursus.nl was helaas niet direct bereikbaar, maar is dat nu wel. Alle informatie kunt u dus vinden op deze site.

 

 

 

Nog meer NFG-nieuws;
Zoals wellicht bij u bekend, werkt de NFG veel samen met het accreditatie instituut SNRO. Deze samenwerking zal ook zeker worden gecontinueerd. Maar naast de SNRO zal de NFG (in de nabije toekomst) ook veelvuldig gaan samenwerken met het accreditatiebureau SKB. Wilt u meer weten over SKB en hun werkzaamheden, kijkt u dan eens op hun website.

 

Nota's van NFG-therapeuten

Wij hebben vernomen dat de belastingdienst op het moment actief nota's inzake bijzondere ziektenkosten controleert bij particulieren (aftrek specifieke zorgkosten). Wij wijzen u erop dat elke nota verplicht voorzien moet zijn een uniek administratief volgnummer. Wanneer dit niet het geval is zal de belastingdienst de nota niet accepteren.

 

Veranderingen per 1 januari 2013

Per 1 januari a.s. zal er bij de NFG het nodige gaan veranderen. Zo zal de NFG geen onderscheid meer maken tussen het A- en B-lidmaatschap (startend therapeut / therapeut met 2 jaar praktijkervaring) omdat in de praktijk de verschillen al zeer klein zijn. Voor vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars is er bijvoorbeeld al geen verschil. Er zal dus één lidmaatschap ontstaan voor onze therapeutleden en één lidmaatschap voor onze aspirantleden (veelal studenten). De contributie voor 2013 moet nog worden vastgesteld. Wij hopen dit binnenkort via onze website en via deze nieuwsflits bekend te maken.

 

Daarnaast heeft het bestuur van de NFG de afgelopen tijd veelvuldig overleg gehad met de SRBAG. De SRBAG is destijds door de UVIT aangewezen als één van de vijf door hen erkende koepelorganisaties. De gesprekken met de SRBAG zijn zeer naar tevredenheid verlopen en zij blijken een goede partner die mede bereid is om de ontwikkelingen in onze branche vorm te geven. Daarnaast hebben wij met hen goede afspraken kunnen maken hoe wij (nieuwe) registraties administratief snel en soepel kunnen laten verlopen. Door de NFG is besloten met de SRBAG te gaan samenwerken.

 

Voor nieuwe NFG-leden betekent dit wanneer zij zich bij een koepelorganisatie willen aansluiten, wij een registratie zullen regelen bij de SRBAG. 

 

Voor NFG-leden die op dit moment zijn aangesloten bij de RBNG betekent dit dat de NFG ervoor zal zorgen dat deze registratie per 1 januari 2013 wordt overgezet naar de SRBAG. Wij zullen uw registratie bij de RBNG opzeggen en ervoor zorgen dat uw registratie snel en adequaat wordt overgenomen door de SRBAG. Wanneer uw gegevens zijn opgenomen in de zorggids van VGZ, zullen ze daar ook blijven staan.

 

De jaarcontributie bij de SRBAG bedraagt per

1 januari 2013 67,50 euro excl. BTW. De borg voor het (verplichte) muurschild bedraagt 20,00 euro (geen BTW). De NFG heeft bedongen dat RBNG-geregistreerden géén inschrijfgeld betalen bij de SRBAG. Daarnaast zal de NFG bovengenoemde kosten verrekenen op uw contributiefactuur. Wij besparen u dus alle administratieve rompslomp!

Praktijk Het Klankbord, drs. Caroline Dijkstra organiseert

Therapeutencursus Doorbreek de Cirkel

24 en 31 oktober,14 en 28 november en 12 december 2012
Lokatie: De Turfhoeke, Gorredijk

Kosten: 5x € 75,- (incl. koffie, thee en lunch) + boek (€12,95 via website te bestellen)
Info: www.hetklankbord.info

 

 


 

Naar aanleiding van haar boek Doorbreek de Cirkel (zie PSC-magazine september) heeft Caroline Dijkstra een cursus ontwikkeld die therapeuten en coaches helpt de ontwikkeling van hun cliënt te volgen.

Als therapeut wil je graag je cliënten op weg helpen met hun leven. Zelf heb je al de nodige cursussen gevolgd en ervaringen opgedaan op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling. Je wilt jouw kennis overdragen en toepassen. Het kan dan erg frustrerend zijn wanneer sommige cliënten niet zichtbaar vooruit (lijken te) komen in hun proces.

 

Met behulp van de Transformatiecirkel leer je te kijken vanuit de positie van de cliënt. Daarvoor is het belangrijk bewust stappen terug te gaan in je eigen ontwikkelingsproces. Wanneer je bewust de cirkel van jouw cliënt volgt, zul je ontdekken waar blokkades zitten of dat de geboekte vooruitgang misschien wel groter is dan je dacht.

 

 

Workshop Onvervulde kinderwens

Stil Verlangen, de plek van het onzichtbare verlies

 

Verlies en Verlangen organiseert samen met de praktijk Leven met gemis, een workshop over de plek die blijft met en na een onvervulde kinderwens.

De dag bestaat uit contact maken met elkaars verhaal en twee opstellingen rondom dit thema.

De dynamiek van deze dag zal zorgen voor inzicht in je eigen kracht, emoties en verlangens die een persoonlijke groei (verder) in gang zet.

 

Datum: 6 oktober 2012

Locatie: RMC Groot Klimmendaal te Arnhem

Kosten: EUR 75,00

Aanmelden: info@verliesenverlangen.nl

Info: www.verliesenverlangen.nl

Intervisieleden gezocht

Voor de regio Joure (Friesland) ben ik op zoek naar enthousiaste collega's om een nieuwe intervisiegroep op te starten.

Ik ben Afke van der Werf-Brouwer, ik heb een praktijk in Joure waar ik haptonomische zwangerschapsbegeleiding en babymassage geef. Tevens heb ik ruime ervaring in het begeleiden van ouders en hun baby bij onder meer overmatig huilen en onrust, slaapproblemen, opvoeding- en hechtingsproblemen. Ik geef regelmatig workshops aan professionals die met baby's werken en aan aanstaande ouders. In een sportcentrum hier in Joure verzorg ik het zwangerschapszwemmen.

Mijn bedoeling is te komen tot een groep van 4 à 6 leden, waarbinnen we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen adviseren. Reacties graag mailen naar Afke@tast-baar-baby.nl

Conny v.d. Wulp  

 

Eendaagse workshop: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering

Datum: vrijdag 2 november 2012

Stompetoren (Schermer)

Conny van der Wulp

In deze workshop maak je kennis en oefen je

met:

de belangrijkste theoretische uitgangspunten,

de oplossingsgerichte grondhouding, een aantal

veelgebruikte basisinterventies en de opbouw van een

oplossingsgericht gesprek.

kosten: € 157 (inclusief handout, koffie, thee, lunch, en

certificaat van deelname, 2 dagdelen).

Voor NFG-leden en studenten geldt een korting van 15% mits voor oktober aangemeld.
Meer informatie: www.vertrouwopjevleugels.nl 

 

 

Marieke Mulders organiseert

workshop 'spelen met de axen'

Datum: maandag 22 oktober 2012

Adres: Blokland 125 Montfoort

 

"Spelen met de axen' is een speelse, interactieve en creatieve workshop.

Aan het eind van deze inspirerende dag heb je:

Een beeld gekregen van de 'Stad van Axen' en kennisgemaakt met alle stadswijken en

hun totemdieren.

Gevoeld welke krachten er in elke stadswijk opspelen door actieve en creatieve

oefeningen en activiteiten.

Zicht op de eigen stijl(en) die je geregeld inzet in interactie met anderen.

De kosten van deze workshop zijn 75 euro excl. BTW.

 

Meer informatie www.kik-counseling.com of stuur een mail naar kindercounseling@gmail.com

 

 

CustersCoaching organiseert;

Workshop Authentiek Presenteren

Datum: 19 oktober 2012 of 23 november 2012

Adres: Golfclub Lagelaan 8 Heiloo

 

De effectieve presentatie-workshop met resultaat !

 

Om je praktijk te promoten tijdens een lezing of om workshops te gaan geven is het van belang dat je je comfortabel voelt als je gaat presenteren.

In vier uurtjes leer je helemaal op je gemak voor een groep te staan, zichtbaar te zijn en wordt je je bewust wat wel en niet werkt als je jezelf en je praktijk presenteert.

Deze workshop is er op gericht om je zelfvertrouwen als presentator of trainer een flinke boost te geven. Deze training wordt gewaardeerd op een 8,7 op de Springest-site voor trainingen.

 

Meer informatie: www.authentiekpresenteren.eu

 

Normale prijs € 179,--. NFG leden krijgen een korting van € 50,--. Inschrijven kan via de site met vermelding NFG-lid.

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.