NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 30

Beste lezer, 

Na de vakantieperiode is ons secretariaat weer bereikbaar volgens de openingstijden zoals vermeld op onze website. Soms kunnen wij de telefoon niet opnemen omdat wij een bespreking of vergadering hebben. Laat u dan een bericht achter na de toon, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Herregistratie / Medische Basiskennis

Inmiddels druppelen de eerste aanvragen voor herregistratie in 2013 binnen waarvoor dank. Deze worden door ons administratief verwerkt, echter de nieuwe licenties zullen pas aan het begin van het nieuwe jaar worden toegestuurd. Heeft u uw bijscholing/intervisie al op orde, stuur uw aanvraag voor herregistratie alvast naar ons toe zodat wij de drukte van verwerking enigzins kunnen gaan spreiden.

 

Wellicht ten overvloede melden wij nog het volgende;
Afgelopen jaar hebben wij van veel NFG-leden een kopie van hun diploma medische basiskennis ontvangen. Dit betekent niet dat u geen aanvraag voor herregistratie hoeft te doen. Deze aanvraag dient u ALTIJD in te leveren (u dient behalve bijscholing namelijk ook deel te nemen aan een intervisiegroep en hiervan bewijs te overhandigen).

Intervisieleden gezocht
Mijn naam is Sacha Vedder en ik ben sinds 2008 werkzaam als psycholoog en jungiaans analytisch therapeut in mijn praktijk in Woerden.
Voor de regio Woerden zoek ik enthousiaste collega's om een intervisiegroep op te starten, die bestaat uit ca 4 - 6 leden.
Doel van de groep is van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen consulteren voor wat betreft de behandelwijze van clienten.
Indien je interesse hebt of meer informatie wilt, kun je me bereiken via info@psychologe-utrecht.com of kijken op mijn website www.psychologe-utrecht.com.
  
Masterclass 'Pesten kan leiden tot hersenschade' op 2 november 2012

Deze dag gaat over het onderwerp 'pesten bij volwassenen' en wordt georganiseerd door de landelijke Stichting Aandacht voor Pesten!

 

Pesten is van alle leeftijden. Het pesten vindt plaats op het schoolplein, op de werkvloer, in de sport en in woonzorgcentra. Pesten heeft een enorme impact op het leven. Niet alleen gedurende de tijd dat iemand gepest wordt maar ook lang daarna. Het blijkt dat de gevolgen van pesten zich niet alleen beperken tot emotionele schade.
Hulpverleners hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer expertise en verdieping op dit gebied. Daarom heeft de Stichting Aandacht voor Pesten een verdiepende, interactieve masterclass georganiseerd welke uitdaagt tot nadenken.
In de Masterclass zal o.a. aandacht worden besteed aan: De werking van de hersenen, de pester, de gevolgen van pesten op korte en lange termijn, de preventieve en curatieve benadering en het uitwerken van casussen.
Voor uitgebreide informatie kun je kijken op de website van de Stichting Aandacht voor Pesten:
www.aandachtvoorpesten.nl
Opgave kan door mailen naar:
info@aandachtvoorpesten.nl

Waarschuwing
Een van onze leden is telefonisch benaderd door het bedrijf DEGA Subsidies.

Zij achterhalen gegevens via de KvK en bellen bedrijven op. Volgens dit NFG-lid wil DEGA Subsidies je aanzetten tot het maken van een rapport om te onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat voor het verkrijgen van (Europese) subsidies voor jouw bedrijf. Ook al spreek je af niet te willen betalen, alvorens er daadwerkelijk toestemming wordt verleend, toch ontvang je dan een rapport met de bevestiging dat er een automatische incasso zal plaatsvinden binnen 5 dagen.

Lukt dit niet, dan ontvang je een brief met ophoging van het bedrag met € 50,00 en de dreiging van een incassobureau.

Een zoekopdracht via Google levert dergelijke ervaringen op met DEGA Subsidies. Pas dus altijd op wanneer u door dergelijke instanties wordt benaderd.

  

 

Bouman Coaching

Organiseert: Opleiding tot Kernvisiecoach

Datum: 12&13 oktober, 26&27 oktober en 9 november
Adres: Wierickewijk 1, 3831 MA Leusden

 

 

Wilt u uw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen? Werkt u met kinderen en wilt u hen helpen om het leren eenvoudiger te maken?

Het toevoegen van de Kernvisie methode aan uw bestaande kennis stelt u in staat om veel kinderen te helpen metleerproblemen als dyslexie en dyscalculie, concentratieproblemen, belemmerende overtuigingen en negatief zelfbeeld.

 

Meer informatie: opleiding.kernvisiemethode.nl

Conny v.d. Wulp 

 

Conny van der Wulp organiseert;

Eendaagse workshop: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering

Datum: vrijdag 21 september 2012

Adres: Buitenkruier 7, 1841 EP, Stompetoren (Schermer)

 

In deze workshop maak je kennis en oefen je

met:

de belangrijkste theoretische uitgangspunten,

de oplossingsgerichte grondhouding, een aantal

veelgebruikte basisinterventies en de opbouw van een

oplossingsgericht gesprek.

kosten: € 157 (inclusief handout, koffie ,thee, lunch, en

certificaat van deelname, 2 dagdelen).

 
Meer informatie: www.vertrouwopjevleugels.nl
 of

06- 34056463

Workshop Psychodrama
Door Ria Schoot Uiterkamp

 

Psychodrama werkt met de dynamiek van opstellingen waarbij deelnemers een vraag inbrengen mbt hun innerlijk proces of de interactie met een ander. Door het werken met representanten krijg je op een natuurlijke manier toegang tot de fysieke, het emotionele en mentale bewustzijn van die- of datgene waarvoor je representant bent.

 

De workshop geeft je inzicht in de diepere lagen van je bewustzijn. Omdat in deze ervaringsgerichte methode denken, voelen en handelen ge´ntegreerd zijn, komt het inzicht op een diep niveau binnen en wordt het veranderingproces op een natuurlijke manier in gang gezet.

 

Datum: Dinsdag 16 okt. 2012 / 10.00 - 16.30 uur
locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught.
Kosten: € 65,-

Info: www.glansrijk.info / welkom@glansrijk.info

 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING - VERLIES EN

ROUWBEGELEIDING.

BuroNazorg heeft diverse geaccrediteerde trainingen ontwikkeld voor zorg, en hulpverleners die zich willen verdiepen in het begeleiden van mensen die te maken hebben met verlies en rouw.

Er is een basistraining, vervolgtraining , verdiepingstraining en een dag dat specifiek is gericht op kinderen en jongeren in rouw. Deze dagen zijn los van elkaar te volgen en sluiten tevens naadloos op elkaar aan. Voor de diverse data zie de website van Buro Nazorg.

  

Deelnamekosten; 160 ,=Euro per dag. Dit is inclusief;btw/koffie/thee/lunch en certificaat.
Bij aanmelding en betaling voor 3 trainingsdagen ontvang je een korting van 25,=Euro.

Tevens is er een Jaaropleiding tot rouwbegeleider. Toegankelijk voor mensen met een mbo diploma/ diploma coach/counsellor. Deze opleiding is 10 dagen , tevens worden er intervisiegroepjes gevormd. De opleiding start in februari 2013. Deelnamekosten: 1300,= Euro excl. Btw . (75,=vroegboekkorting.)

Voor meer informatie; www.buronazorg.nl

Intervisieleden gezocht omgeving Alkmaar

We zijn een intervisiegroep bestaande uit  4 personen, allemaal woonachtig en werkzaam in Alkmaar of omgeving. Een ieder van ons heeft zijn of haar eigen specialisme. Graag willen wij onze intervisiegroep uitbreiden. Wij zoeken daarom enthousiaste nieuwe collega's. Ben jij op zoek naar een intervisiegroep en wil jij je kennis en ervaring delen met ons? Mail dan je reactie naar m.roza@denieuwetrede.nl.

HERHAALDE OPROEP;

Intervisieleden gezocht omgeving Mill / Oss

Annette van den Bersselaar (counselor, voedingsdeskundige, IMET-therapeut) zoekt leden om een nieuwe intervisiegroep op te starten. Wil je graag je deskundigheid uitbereiden, sta je open voor het zelf inbrengen van onderwerpen, heb je ons iets te leren, dan ben jij de persoon die ik zoek. Meer informatie over mij kun je vinden op www.mindbody-control.nl. Als je belangstelling hebt, mail dan naar info@mindbody-control.nl.

Evenaar Counselling & coaching / Grandiooz organiseert Training Mindfulness toegepast in de hulpverlening.

Data: 6 en 20 oktober 2012 en 3 november 2012.

 

 Mindfulness blijkt een waardevolle aanvulling te zijn in de hulpverleningspraktijk. Tijdens deze training maak je hiermee kennis en leer je dit toe te passen in je eigen praktijk. De training belicht heel duidelijk de theoretische achtergrond en is voor meer dan de helft praktisch. Aan bod komen veel oefeningen en interventies die meteen toepasbaar zijn.

 

Opzet van deze training:

Aantal dagen: 3

Kosten: 395 Euro, excl. BTW

Inclusief: Uitgebreid naslagwerk met literatuurlijst, koffie/ thee en lunch.

Meer informatie en opgave zie :www.grandiooz.nl

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.