NFG logo 

Geachte lezer,

  

In het eerder verzonden bericht is per abuis de enquête over de PSC-dagen 2012 niet bijgesloten. Onze excuses hiervoor. Vriendelijk verzoeken wij nogmaals aan de bezoekers van de PSC-dagen om onderstaande enquête in te vullen.